söndag 11 juli 2010

Medier har väldigt kort minne

1982, 1987, 1992, 1994, 2003 etc. Vad de åren har gemensamt är att det då var väldigt varmt i Europa med svår torka på sina ställen. Värmeböljor kallas de och även om detta bara är ett axplock så är det inget ovanligt med riktigt varma somrar. Men minnet hos medierna är korta. Högsta medeltemperaturen i Europa är från 1930-talet och den högsta av SMHI uppmätta temperaturen i skuggan är från Målilla i Småland och Ultuna i Uppland åren 1933, 1947 samt 1982, 38 grader. Den sista noteringen är från Målilla den också men nämns sällan av någon anledning. En inofficiell siffra nämner 39 grader i Skövde under 1994 men det är inte godkänt eftersom det inte är mätt av SMHI.

DNs artikel nämner att 30,000 människor dog under värmeböljan 2003. Bara i  Paris 1709 dog 24,000 under vintern det året. En halv miljon dog för kylan det året under perioden januari-mars. Fortfarande dör 100,000 människor varje år pga kyla, åtminstone påstås denna siffra vara giltig för hela Europa (jag letar efter var jag först hörde den siffran). Att folk dör för värme får mer uppmärksamhet av nån anledning. Då är det tur att vi fått det bättre i världen sen 1709. Att dö för värme är ofta en ren slump, sambanden mellan sjukdomar, generellt dålig hälsa brukar spela in. Vid kyla räcker det ofta med att vistas för lång tid utomhus för att man ska kunna dö.

Lite information vad som händer vid kyla. Bara att läsa.

För övrigt föregicks dessa värmeböljor som jag nämnde i början och följdes dessutom av mycket kalla vintrar...

Vetenskap i händerna på charlataner

Vad jag nu kommer att skriva är inget annat än ett direkt påhopp på en viss typ av människor, nämligen de som kallar sej forskare men i själva verket är förklädda politiker och åsiktsmaskiner. Jag tänker inte länka till något om det inte är nödvändigt eftersom jag kommer att så elak att jag inte vill nämna någon vid namn, således vill jag inte heller länka till dessa personers sidor, av förståeliga skäl. Om någon skulle känna igen sej själv i den beskrivning jag ger så får DU skylla dej själv för det DINA arbeten som försatt dej i den situationen att du hamnat under min lupp.

Det handlar förstås om klimatdebatten och den sidan av den som representeras av de personer som anser att vi människor är på väg att förändra det globala klimatet. I och med Climategate stod det klart att det vissa "forskare" gjort var inget annat än en modern, datoriserad version av Piltdown-mannen. Datormodellerna, det selektiva urvalet av träd som skulle representera utvecklingen av temperaturen (dvs vädermönstret) och det uppochnervända diagrammet över temperaturutvecklingen i bottensedimenten i Torne Träsk är bara början på något riktigt stort. Amazongate är en annan skandal, som naturligtvis ignorerats av svenska tidningar.

På tal om ignorans och Sverige. Våra "experter" på området i det här skämtet till land är inte mycket bättre. Och det är här jag nu inte kommer att länka till någon om det inte är nödvändigt. Vi har ett antal personer som helt plötsligt är experter på klimatet. En sådan "expert" på klimatfrågorna, självutnämnd sådan, är en som nyligen fått samma "ärofyllda" titel som mer än en gång gått till personer som sen skämt ut sej och sin omgivning å det grövsta. Han åker runt och håller föredrag om hur illa ställt det är med klimatet och hur farligt det kommer att bli med fler stormar och mer torka i framtiden, utan en tanke på att det AGW-hypotesen egentligen föreskriver är att skillnaderna mellan varmt och kallt minskas och följaktligen blir det färre stormar och mindre torka eftersom vädermönstret blir jämnare ju högre medeltemperaturen på jorden blir.

En annan sån "väderguru" jobbade tidigare vid SVT och far nu land och rike runt, har egen blogg där han likt Al Gore svarar på frågor men även likt Gore vägrar debattera med kritiker. Han förespråkar diktatur i och med att han anser att man ibland borde åsidosätta vissa delar av demokratin för att rädda jorden. Kanske dags att åsidosätta dessa personer som usurperat vetenskapen? Vi har även ett antal bloggare i det här landet vars primära syfte inte är att föra ut vetenskap till folket, inte heller försvara AGW-hypotesen utan att förlöjliga sina motståndare. En sån taktik är vanlig när man egentligen inte har något på fötterna utan vill få tredje part att tro att den andra sidan är fjantig, elak t o m ond. En av dessa bloggar har ett namn efter en stad som har ett universitet där undertecknad en gång har gått förresten. Frågan är om det andra i bloggens namn ger så mycket uppslag som man hoppas på, om synonymen är korrekt.

Vetenskapen som sådan är "helig", den är vår ledstjärna. Forskare däremot är långtifrån heliga. Många av dom är faktiskt riktigt ohederliga. Inte så att alla skulle göra som Charles Dawson för ca 100 år sen eller som de värsta bakom Climategate men ändå bör man ta uttalanden från forskare, vem han eller hon än är, med en smula salt. Det som verkar vara sanningen idag, är bara sannolikt i morgon och stämmer inte alls i övermorgon. Vetenskapen är inte sanningen, det är en representation av vad som verkar vara verkligheten. En äkta forskare borde veta sånt här. Fakta är inte heller sanningen, fakta är fakta. Det är när man ställer fakta i tabeller som saker kan gå på tok. Speciellt om de tabellerna sen är grunden i en datormodell som ska representera ett framtidsscenario. Man kan medvetet välja bort vissa fakta som talar emot ens teori. Det är absolut inte korrekt om man vill ge sken av att komma med ett vetenskapligt verk. En misstanke om något kan man få ha men inte mer. Den ska inte växa till en teori förrän man granskat allt material sida vid sida. Egentligen skulle en vetenskaplig essä presentera enbart fakta utan några konklusioner. Dessa får sedan granskarna av det vetenskapliga arbetet göra. Endast om det krävs av forskaren specifikt ska konklusioner göras av det arbete man lagt ner.

Det är här som problemet ligger idag inom den unga disciplin som kallas klimatologi. Man går in i ett arbete med en förutbestämd åsikt och det man hittar som talar för ens åsikt kommer med i essän. Det som talar emot förminskas eller utelämnas helt. Ett eller några få träd på den ryska tundran eller ett berg i Utah, USA, är ingen giltig grund för ett arbete som ska bevisa att temperaturen gått de senaste 25 åren. De som sen granskar ett arbete är påfallande ofta själva av samma åsikt som den skrivit ett arbete och man kanske inte lägger ner lika mycket tanke på att vara kritisk till det som arbetet påstår. Kommer någon med en helt annan åsikt går dock maskineriet igång och då kan det bli svårt att få sitt arbete godkänt, trots att man många gånger har bättre underlag för sina påståenden. Så har hänt med många forskare här i Sverige och andra länder. Samma sak hände inom den svenska historievetenskapen under många år då universiteten försökte trycka ner obekväma åsikter om hur Sveriges historia före Gustav Vasa egentligen såg ut.

Politikerna bryr jag mej egentligen inte om. De är enbart bortkollrade och lättlurade personer som tror på det som andra med rätt sorts påverkan säger. Dissidenter göre sej icke besvär i sånt sällskap eftersom makthunger även finns inom vetenskapsvärlden. En forskare utan speciellt mycket skrupler kan nog sälja sej och sin disciplin för att få sina femton minuter i rampljuset. Men jag tror inte man går så långt att man helt och hållet bluffar med sin forskning. Den galne vetenskapsmannen är borta sen länge. Prestige och priser har ersatt honom. Man smyger hellre med sin ohederlighet än skapar saker direkt i politikernas tjänst. Det sker i mjugg numera. Eller så är man direkt anställd för att bevisa nåt som inte går att bevisa, skapa en kur för nåt som inte behöver kureras, argumentera för nåt som inte behöver medhåll. Som så ofta är fallet inom läkemedelsindustrin där vissa forskare ertappats med att ha tagit pengar för att sätta sitt namn på essäer skrivna av läkemedelstillverkarna själva.

Det är mycket som kan få förnuftet att lämna ens hjärna. Men det värsta är att vi vanligt folk blir lidande för att DE håller på med sin charlatanverksamhet.

Populära inlägg