fredag 20 oktober 2017

Vad har Allhelgonahelgen för bakgrund?

Halloween har diskuterats här tidigare i flertalet inlägg, men vad har utsättande av ljus vid gravarna för bakgrund? Allhelgonahelgen, vilken infaller vid månadsskiftet oktober-november, är en parallell till den ursprungligen brittiska Halloween/Samhain-helgen, och som sådan är det rätt lätt att se den kristna kyrkans försök att överflygla just denna keltiska sed, som förmodligen blev ganska populär på europeiska kontinenten.

Så att sätta ljus vid gravarna torde vara ett mildare sätt att blidka de döda på, än att sätta ut deras skallar, vilket senare blev kålrötter, och numera pumpor. Sen att det är samma sorts nonsens båda två sedvänjorna är en annan sak. Fascinationen för dom båda är lika stor hos folk.

tisdag 12 september 2017

Religionens betydelse i det moderna samhället

Varför är folk fortfarande religiöst troende i dessa tider?
Varför har religionen fortfarande en särställning i våra lagar?

Det viktigaste med så kallad religionsfrihet borde vara frihet från religion. Vi har religionsfrihet i Sverige, men att gömma sej bakom religion för att göra reklam för en personlig agenda är inte alls bra. Sen att de flesta religioner hatar personliga åsikter hos den stora massan verkar vara inte så lite hyckleri när de som styr får ha individuella åsikter men inte andra. En del religiösa skriker om hets mot folkgrupp, vilket jag nästan får utslag av att höra om.

Kanske jag överdriver religionens särställning i våra lagar, men helt klart finns ju hädelselagar kvar, framför allt för att skydda religiöst troende. Men vad med oss som inte är troende? Kan inte vi bli förolämpade av de troende? Som tur är dessa lagar upphävda i Sverige sen 1970 så vi kan inte bli fällda för detta gammaldags och bakåtvända sätt att tänka.

Nackdelen är förstås att hets mot folkgrupp och ärekränkning kan användas på samma vis som en gång hädelselagarna. Kan är ledordet här, och jag hoppas att lagtolkare inte har en religiös utgångspunkt när de ska granska en anmälan. Jag anser till exempel inte att säga att man inte gillar ett visst religiöst uttryck är hets mot folkgrupp eller ens ärekränkning. Jag är t o m osäker på om hets mot folkgrupp ens har med religion att göra. Som ordet antyder har det mer med grupper av mer politisk betydelse att göra.


Dessa lagar fick stor betydelse för drygt 10 år sen när en pastor vid namn Åke Green talade illa om homosexuella. Han blev åtalad, fälld och sen friad. Hets mot folkgrupp inkluderade nämligen inte homosexuella när han pladdrade på om dom vid denna tid. Sen dess har lagen utvidgats. Där har vi ett typexempel på en folkgrupp som omfattas av denna lag.

Däremot anser jag att religion, som inte har något att bevisa, ej heller kan bevisa något, inte hör hemma under denna lagparagraf. Så om jag talar illa om Åke Greens religion och hans sätt att prata om homosexuella utifrån ett religiöst synsätt är inte det hets mot folkgrupp, ens om jag skulle klumpa ihop honom med präster som talar väl om homosexuella. Möjligen kan präster som sådana ses som en folkgrupp, men deras verksamhet anser jag inte är en folkgrupp, och det är verksamheten jag inte gillar.

Saken är ju den att religioner är mer ett sätt att beskriva samhället i stort än dyrkandet av en gudom. Det är mindre viktigt att dyrka en gudom än att hålla de troende i schack. I vårt moderna samhälle har vi bytt ut religionen mot politiken, vi dyrkar politiker istället för gudomar. Vi har uppenbarligen ett behov av att dyrka sånt som är större än vi själva är.

Videon då? Jag tog med den för att visa på hur det kan låta när en ateist gör processen kort med de människor som kommer med dumheter ur den kristna bibeln.

lördag 26 augusti 2017

Tillbaka igen

Så var man tillbaka här. Det har snart gått 2 år sen sist och det berodde inte på nåt annat än att jag helt enkelt tröttnade på allt bloggande. Det fanns inget mer att säga och jag kände mej urlakad. Twitter har varit min kompis de senaste åren, och jag hade inget att komma med i de frågor som annars gjorde att jag engagerade mej någorlunda i min omvärld.

Jag kan inte utlova minst ett inlägg om dagen som det blev åren 2011-2015, men kanske ett eller två per vecka. Historia, fotografering, mat och lite annat torde bli det jag fokuserar på. Låt oss se vad som komma skall

Populära inlägg