lördag 30 april 2011

Folk i södra Sverige inte helt lika folk i norra Sverige

Forskare som undersökt 1525 svenskar och 3212 utländska medborgare som referens har kommit fram till att det finns en skillnad mellan folk i södra och norra Sverige, rent genetiskt alltså. Det är ett samarbete mellan Karolinska Institutet i Stockholm och Helsingfors universitet. Svenskar är mer släkt med tyskar och britter än med finländare, enligt den här studien.

Genetik. Nu visar visserligen bilden hur känslig DNA:t är för röntgenstrålning men principen är alltså som det ser ut på bilden.
Det är i och för sej inte så konstigt för man ser faktiskt en synbar skillnad mellan svenskar och finländare. De flesta finländare är mörkare i håret och blekare i hyn än de flesta svenskar. Språket betyder inget i sammanhanget eftersom språk kan bytas relativt snabbt. Ändå är det finska språket nästan uteslutande en finsk angelägenhet, om man ser till genetiken. Det finns en del bland den finska populationen som har samma ursprung som andra folk i Norden men det beror nog just på språköverföring, en sak som händer överallt hela tiden.
Här är en genetisk karta över svenskars släktskap. Som synes är Finlands population ganska skild från resten av Norden, framför allt de från Östra Finland.
Det man tittat på är människans genom, framför allt vissa genetiska markörer som skiljer sej åt i olika områden. Man har tittat på vilka genetiska defekter som finns var, vilka sjukdomar som är vanligast var och så vidare. Det är uppenbarligen födan och det geografiska området som stått för skillnaderna. Detta sista är min egen tolkning av materialet. Som bilden ovan visar är också en del ryssar släkt med folk i norra Sverige. Det är inte så konstigt eftersom de rör sej i samma område.

Vad gäller skillnaden inom Sveriges gränser är det en gradvis skillnad som mer eller mindre följer de geografiska förutsättningarna, dvs i stort sett gäller skogsområdena och bergen som skiljande mellan populationer, även om detta har luckrats upp en del de senaste 300 åren. Skillnaderna är större i norr därför att de har varit mer isolerade från varandra.

Folken i Götaland och Svealand är mer befryndade med folk i Tyskland av kartan ovan att döma vilket inte är så konstigt. Att det finns släktskap med ryssar bekräftar till viss del legenderna från tidig medeltid om folk från öster som då och då kom över havet och plundrade. En del blev nog kvar och satte sina spår. Senare tiders utbyte i form av krig och handel har ytterligare befäst släktbanden.

Vi får se om fler människor kan lockas att delta i såna här tester för att få en än mer överskådlig bild över Nordens befolkning.

Populära inlägg