tisdag 8 maj 2012

Strejk på SVT - vad rör det mej?

"Från och med onsdag kan det bli svart i TV-rutan".

DN får det att låta som om SVT fortfarande är den enda kanalen som sänder TV-program, trots 25 år av konkurrens. Men det handlar vad jag förstått endast om SVT2 som kommer att drabbas hårt så det är ju inte ens hela SVT som berörs av strejkvarslet. Stora delar av verksamheten kommer ju kunna flyta på som vanligt. Repriser kommer att sändas men det är vi vana vid när det gäller SVT. Måste DN och andra tidningar låtsas som om reklamkanalerna inte finns?

Jag tänker nu ta tillfället i akt att diskutera journalisternas politiska hemvist.

Nej, om något är journalister inte direkt partipolitiskt inriktade som yrkesgrupp utan de är snarare allmänt politiskt kopplade och deras sätt att uppföra sej är varken borgerligt eller socialistiskt utan snobbigt. De är en egen politisk klass, oavsett vad de röstar på, och de ser sej påfallande ofta som förmer än andra på ett sätt som för tankarna till förra sekelskiftets nyrika medelklass av affärsmän. Journalister, framför allt på dags- och kvällstidningarna, är i mina ögon bevis för att bra betyg i skolorna inte är bevis för att man är smart utan för att man knäckt koden för hur man ska få bra betyg. Dessa rader är inspirerade av mina intryck av den senaste tidens debatt som följde på den enkät som visade var nånstans journalisterna hade sitt partipolitiska näste.

Man får komma ihåg att bara för att man säger sej rösta på ett visst parti innebär det inte att man de facto ÄR det partiet. Det visar bara var man känner sej som mest hemma rent politiskt. De flesta journalister tror jag inte skulle rösta på MP eller V om ett för dom bättre alternativ dök upp. De är bara så att de är indoktrinerade med den synen på politik och samhällsskildring som 1960- och 1970-talens förvirrade ideologier gav dom. De ser världen utifrån sina ideologiskt färgade glasögon. Det gör vi väl alla men det är svårare att göra sej fri från en syn på världen som smugit sej in överallt som denna ideologi gjorde. Ett försök till motstånd gjordes i skolorna när en sorts konservativ våg sköljde in över oss ungar i början av 1980-talet men det var egentligen lönlöst. Två sidor av samma tråkiga, politiskt färgade, mynt.

Så vad rör det mej att SVT inte kan sända sitt material som de vill? Stöd istället strejken!"Det finns ett parti som alltid är och förblir det största! De missnöjdas."

Populära inlägg