tisdag 28 juni 2011

Sarkozy gör en bra sak gällande kärnkraften

Jag är ingen större beundrare av Nicolas Sarkozy, Frankrikes president om nu nån skulle missat det, men nu har han gjort en bra sak. Han har nämligen lovat fortsätta sitt lands satsning på kärnkraft. En miljard euro ska plöjas ner i en modernisering och nybyggnation av atomkraften. Det behövs lite modernt tänkande mitt i allt detta bakåtsträvande bronsålderstänkande som framför allt vindkraftsivrarna står för. T o m ett annat av mina "hatobjekt" inom energi- och klimatfrågorna, Andreas Carlgren, verkar tycka att en fortsatt kärnkraftssatsning är bättre än nedläggning.

Det är nu dags att sluta se på atomkraften som energins gossen Ruda. Tjernobyl var resultatet av ett misslyckat till stora delar osanktionerat experiment, Harrisburg var bara en incident utan större efterverkningar och Fukushima en naturkatastrof vars efterverkningar hade kunnat undvikas om högre murar hade byggts mot havet och kraftverket varit placerat längre inåt landet.

Förresten verkar det som om det en gång i tiden hette bara atomkraft i svenskan men när motståndet växte sej starkare kom ordet kärn- att bli vanligare, framför allt p g a ordet kärnvapen. Ordet atomkraft finns i SAOB men inte kärnkraft, som däremot finns i SAOL. Nu beror det på att ordet kärnkraft inte var etablerat när SAOB hade kommit fram till ordet kärna. Uppslagsordet kärna är skrivet där 1939 och då var inte ordet kärnkraft skapat i svenskan. Jag skulle tippa att ordet kärnkraft, likt många andra ord inom detta fält är skapat på 1950-talet eller nästa decennium, då det blev vanligt att "översätta" finare ord till svenska. Atomkraft är belagt från 1876 eftersom man redan då visste vilka krafter man kunde frigöra vid antingen fission eller fusion av atomkärnor. Tanken bakom motståndet är ju förstås ordet kärna som blev det ord man "hatade". Man hatar det för att man tycker att ordet kraft i koppling med vad det innebär inom vapenfältet är skrämmande. Kärnkraft är följaktligen motståndarnas ord för verksamheten, atomkraft är tillskyndarnas och vetenskapens ord. Således kommer jag att luta mej emot ordet atomkraft.

Populära inlägg