torsdag 15 december 2011

Jag är "¤%#"@ trött på Belinda Olsson

Den 24 november skrev jag ett inlägg om Belinda Olsson med titeln The Belinda Olsson Show. Nu har jag sett ännu en episod med hennes egocentriska persona i centrum. Det värsta med Debatt är inte ämnena utan hennes sätt att hantera personerna som vill diskutera de ämnen som är aktuella. Framför allt hennes överlägsna, självupptagna och nedlåtande attityd gentemot vissa personer vars åsikter hon helt klart inte förstår. Dessa kallar hon flummiga!

Jag är trött på hennes later och vill inte se henne längre i programmet Debatt. Åtminstone inte förrän hon gått en utbildning i debatteknik. Inte för att jag tror att ett debattprogram i Sveriges television skulle vara opartiskt och/eller objektivt fullt ut men Belinda har spelat ut sin roll som programledare. Låt henne göra nåt annat istället.


"Du är fast i en metafor!"

Svåra frågor

Vad kom först, den frigående hönan eller det frigående ägget?

När är man som mest ensam, i en grupp som ignorerar ens existens eller när alla ens åsikter ignoreras?

Vem kan kallas terrorist egentligen, de som skrämmer ett folk för några månader eller de som skrämmer sina undersåtar i flera generationer och kallar det demokrati?

Vem har mest makt, presidenten eller tandläkaren?

Visste ni att det finns ett femtiotal Uppsala bara i Sverige och att staden är en av de yngre platserna (samt att Gamla Uppsala som boplats är yngre än staden Uppsala)?

När är tiden omogen?Hotel Kyoto,
You can check out any time you like, 
but you can never leave.

Populära inlägg