måndag 14 november 2011

Att förlita sej på statistik när man beräknar klimatet


Där kartan och terrängen skiljer sej åt, följ kartan. Så resonerar man inom såväl AGW-lägret som bland oss skeptiker, tyvärr. Man slänger statistik och fakta i ansiktet på varann för att dels glänsa med vad man kan, dels tysta den andre. Det förra gör bara motståndaren arg, det senare funkar inte på dom. Det stora problemet för AGW-sidan är att bevisa att deras tes stämmer. Några empiriska bevis har inte kunnat påvisas i naturen. Glaciärer som i vissa fall smälter (andra avancerar faktiskt), något högre temperaturer än normalt på vissa platser är inget som kan bevisa att AGW stämmer, snarare är dessa uttryck för en ständigt skiftande planet.

Var och en blir salig på sin tro, som Fredrik den store av Preussen sa. Med detta citat menar jag att vi tror för mycket och vet för lite. Framför allt är det AGW-lägrets människor som tror för mycket på sina (förhastade) konklusioner utan att egentligen ha fog för sina påståenden. Det liknar lite det som jag skrev om häromdagen, om att de stora gasplaneterna Jupiter och Saturnus tillsammans skulle påverka solen vilket i sin tur ger klimatförändringar på jorden. Vi har inte fog för ett sånt påstående och tills vidare får vi helt enkelt lägga det till handlingarna.

Saken är den att vi människor behöver nåt att oroa oss över. Sån är människans natur. Ozonhålet var det på 1980-talet, likaså träddöden. Det enda reella hotet mot vår existens och som fortfarande hänger över oss som det där svärdet är atomvapnen. Låt oss verkligen hoppas att de som finns kvar inte hamnar i händerna på extremister av något slag. Märk väl att jag INTE skriver atomkraft.

Nu var det statistik som detta inlägg skulle handla om, därtill statistik i klimatvetenskapens tjänst. Är statistiken helt fri från påverkan är det väl okej men oftast väljer man ju ut det som passar en. Det var på detta sätt hockeyklubban i regi av Michael Mann kom till. Där handlade det ju om ett antal träd i Utah, USA, som hade huggits ner, valts ut noga för 1000-årsintervallens skull och som fick representera hela norra halvklotet och sen t o m fick vara representant för hela temperaturutvecklingen på planeten när rapporten presenterades i ett av IPCCs utskick för 10 år sen. Att folk inte ser den uppenbara faran i att låta ett enda exempel få representera hela jorden förstår jag inte. Iskärnor i Antarktis och på Grönland visar en helt annan bild än hockeyklubban gör. Det gör i stort sett alla andra provtagningar också. T o m de få historiska dokument som finns från tiden före medeltiden talar emot hockeyklubbans "jämna" temperatur som sen stiger spikrakt upp de senaste femtio åren. Att den inte längre gäller verkar inte en del bry sej om.

Temperaturen stiger, vad med det? Även här talar vi om statistik, bristfällig sådan. Flera gånger har jag påtalat dessa brister men det tål att nämnas igen. Vi har för få mätstationer världen över, de som finns är många gånger placerade på fel platser vilket ger felaktiga temperaturer pga asfalt, närhet till stora byggnader och utsläpp av värme i nån form, satelliterna som annars är mer ackurata kan inte täcka in hela planeten (ännu) och många gånger tar man inte hänsyn till alla variabler (såsom temperaturskiftningar, vindens påverkan, direkt solstrålning och det faktum att man ibland flyttar på en väderstation utan att tala om detta i beskrivningen. Allt detta bidrar till felaktig statistik.

Förmodligen är den reella temperaturstigningen sen 1850 inte mer än ca 0,5 grader och beror på de naturliga svängningarna som alltid funnits. Våra utsläpp av koldioxid, vilket är en droppe i havet av koldioxid vilket i sin tur är en droppe i det jättelika hav av luft som är vår atmosfär, har hittills inte kunnat påvisas ha någon effekt alls på hur temperaturen ändrats. 0,038 procent av atmosfären är koldioxid att jämföra med kväve som är den största gasen i atmosfären med nästan 80 %. Den mest potenta av de gaser som håller temperaturen på en rimlig nivå är vattenånga och den uppgår till ca en procent. Varför har ingen klagat på våra utsläpp av den gasen? Hur ser statistiken ut för såna utsläpp? Eller ses det som "naturligt" till skillnad från koldioxiden?

Och bilden ovan? Den har inget med mitt inlägg att göra. Den bara såg bra ut med ett kul budskap.

"To err is human but it feels devine"

Populära inlägg