söndag 28 april 2013

De stora frågornas problematik

Finns det gudar? Vilken roll spelar religion för dej och andra? Vad är en gud? Varför pratar vi så mycket om religion men inte om det religionerna handlar om?

Frågor som kanske inte får något ordentligt svar, förutom den första. Gudar som vi ser dom i texter av olika slag finns förstås inte. Det är vår föreställningsvärld som "måste" innefatta en övernaturlig varelse för vår hjärna kan inte fatta mer än det vi ser framför oss. När vi inte kan förstå det vi ser skapar vi ändå en gudom som har nån form av mänsklig skepnad. Ju mer vi förstår desto mer förpassas det "gudomliga" till de mörka skrymslen som finns kvar.

Om ens liv och leverne hänger på en övernaturlig, och egentligen också onaturlig, varelses existens faller ju allt när man bevisar att någon gudom inte existerar, aldrig har gjort och inte heller kommer att göra det. Däremot om man dyrkar någon för att man ser en ledaregenskap i denna person är det en annan sak. Vi har nämligen inbyggt i våra hjärnor att följa en form av ledare. Det är förmodligen det som ligger bakom religionerna världen över. Det handlar om ett sätt för makthavare att få folk att göra som man vill.

En religion behöver inte vara bunden av någon övernaturlig figur för att vara en religion. Det är mer giltigt faktiskt att dyrka en människa för vad han/hon har gjort snarare än någon övernaturlig form. En sån religion är mer naturlig och är faktiskt vad de flesta religioner gick ut på förr i världen, innan det kom på modet att dyrka gudar som höll sej med skapar- och förstörelsekrafter och andra dumheter.

Man ska inte tvinga andra att tro på nåt. Tro får var och en göra på egen hand, utan att de som inte gör det ska tvingas till det.

Till sist den största frågan av alla: Hur ska toalettrullen sitta?
"Andra lever för att äta,
jag äter för att leva"

Söndagens fotosalong

Jag byter namn på söndagens presentation av foton. Det kan behövas ett namnbyte då och då."Ju ädlare en sport är desto färre åskådare har den"

Populära inlägg