onsdag 3 juli 2013

Allt är inte mutor!

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, går ut med en informationskampanj mot korruption. Väl är väl det. Det kan aldrig vara bra med för många mutkolvar och en företagskultur som bygger på att pengar flödar utan kontroll för företagen och myndigheterna i stort. Men när det gäller en blomma, en resa, fina middagar eller nåt annat för att "smörja" en klient, en samarbetspartner etc har jag problem med att kalla det mutor. Det är ett sätt att tacka för vänligheten. Den där gränsen på 400 eller 500 kr per person tycker jag är en bra gräns. Allt ovanför det är mutor. En resa är förstås dyrare än så men jag anser att ett tack för utförda tjänster inte går att räkna in bland mutorna och bestickningarna.
Om man håller sej till denna klara enkla definition och avgränsning behövs väl inget mer, eller? Jag tycker inte det i alla fall. Eller har jag missförstått pressmeddelandet från BRÅ? Menar dom att även ett tack för utförda tjänster är mutor? Visst verkar det lite korrupt att ge en resa till en klient som tack för ett uppdrag. Men en enstaka händelse och om den inte har någon påverkan på det utförda arbetet tycker jag inte kan räknas som muta. En varning kan tilldelas eller en tillsägelse men att kalla det muta och anmäla är inte rätta vägen. Lite korruption är faktiskt ett bra sätt att få folk att lära känna varann. Så tycker jag som aldrig fått en resa eller en fin middag som tack för ett väl utfört arbete. En almanacka har jag fått. Vad kallas det? Grov kriminalitet?
"The Supreme Court has ruled that they cannot have a nativity scene in Washington, D.C. This wasn't for any religious reasons. They couldn't find three wise men and a virgin."

Populära inlägg