måndag 28 november 2011

Svensken som kulturbärare - en kul tur eller bara larv?

(Detta är skrivet i lördags och omgjort ett antal gånger sen dess.)

SD vill omdefiniera sej som parti och ser svenskheten utifrån tanken att det är kulturen som är avgörande om man ska kallas svensk eller ej. Inte utan kritik förstås. Så här ser SD på saken:

Infödd svensk: Till denna grupp räknas alla som är ”födda i Sverige eller i tidig ålder adopterade till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet”.

Assimilerad svensk: Till denna grupp räknas den som inte har svensk bakgrund men ”talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

De icke assimilerade: De som inte anses passa in i de andra kategorierna.

Men vad är då kultur i det här sammanhanget? Vad är svenskhet? Hur definierar man en svensk? För många "ytlänningar" är en svensk en som super sej redlös, skriker, skränar och ser allmänt dum ut på semester utomlands och som hemma är en tystlåten mus som knappt höjer rösten i självförsvar när myndigheterna tar hemmet ifrån en. För superi och svineri är en del av kulturen här uppe i Norden, oavsett om man bor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Lettland, Estland, Litauen eller Ryssland.

Om man med kultur menar en nationalistisk dylik är man verkligen ute och cyklar för nationalismen är en relativt ung företeelse som skapats mer eller mindre på måfå för att få folk att känna mer gemenskap med det land man råkade bo i. Det sammanföll med idiotin som kallas rasism och har fått konsekvenser för många "folkslag" världen runt. Det finns ingen enhetligt nationell kultur och har aldrig heller funnits någon. Ta en titt på Sverige och de som bor inom dess gränser på knappt 450 000 kvadratkilometer. Här finns 25 landskap (glöm de modernare formerna av indelning län och kommuner eftersom de saknar relevans här) med flera hundra härader och andra indelningar. Varje sån här landsdel har bevarat sina kulturella särdrag som inte sällan skiljer sej starkt från andra områden. Så är det i varje land även om vi som tillfälliga besökare aldrig ser dessa särdrag.

Till och med runstenarna talar sitt tydliga språk här: det har aldrig funnits någon enhetlig svensk eller ens nordisk kultur. Det arkeologiska materialet visar samma sak. Endast superiet är likadant överallt. Så vill du som är utlänning bli accepterad som svensk, börja sup hejdlöst.


"Long live the king of France!"

Populära inlägg