måndag 8 juli 2013

Exempel på miljöförstöring: Rivningshetsen på 1960-talet och framåt

Jag tänker lista i all korthet exempel på miljöförstöring som vi människor gör oss skyldiga till. Den här gången handlar det om massrivningar av hus och hela stadskärnor. Jag har nyligen sett ett program om rivningshetsen som hade sin höjdpunkt i Sverige på 1960-talet och som sen fortsatte en bra bit in på 1980-talet. Hela städer raderades i praktiken ut när man ville modernisera och göra slut med det gamla. Trafiken skulle in i städerna och människorna ut.
Västerås var en av de mest drabbade städerna. Bilden tagen av en fotograf boende i Västerås på 1960-talet och publicerad i VLT.se 14 mars 2013.
 Man kan förstå de styrandes motiv. De kom påfallande ofta själva från fattiga eller mindre bemedlade förhållanden, eller såg fattiga förhållanden när de växte upp, och när de fick makt ville de få bort vad de ansåg vara en skamfläck. Men de gick för långt. Det räckte inte med skamfläckarna från barndomen. De började ganska snart kasta lystna blickar på de ganska fina hus som fanns i städers och byars respektive centra. Ingenjörer fick i uppdrag att rita saker de lärt sej på fina skolor och snart började dessa "strandade valar" dyka upp i våra samhällen kort efter att de gamla husen fått stryka på foten.

Idag har vi omvärderat våldtäkten på våra innerstäder och i vissa städer har vi byggt om dessa betongschabrak så de bättre smälter in i miljön. I andra städer har man rivit dom och ersatt dom med glaskonstruktioner eller med mer passande byggnader. Saken är den att de stora byggnadernas tid är förbi, med vissa undantag. Idag borde vi satsa mer på småskalighet som tillsammans bygger upp en större entitet. Ladorna utanför städerna som hyser stormarknaderna är förstås del av dessa undantag. De är monstruösa hemskheter som ingen borde ha fått bygga men fördelen är att de inte förstört några finare hus i innerstäderna.

För stadsmiljön var rivningarna rena rama skräcken men jag skulle vilja härleda många sjukdomar som drabbat folk i städerna till rivningarna eftersom många bakterier och virus frigjordes. Som tur är har de flesta människor immunitet mot dessa sjukdomar men de som ändå drabbades borde ha fått kompensation. Sen byggdes betongschabraken med dåliga material som i sej har bidragit med sjukdomar. Vad kan hända när dessa rivs? Blir det en miljökatastrof eller förskonas vi? Vi får väl se.


"...dusk is the time when men whisper of matters about which they remain silent in the full light of the sun."

Populära inlägg