fredag 24 september 2010

Isläget i Arktis - samma som det varit de senaste 9000 åren


Det tjatas från olika håll om s k "peer review", alltså att en vetenskaplig uppsats inte kan publiceras i vetenskapliga tidskrifter och liknande publikationer förrän den genomgått en rigorös granskning av kollegor. Så är i alla fall tanken. Framför allt är det klimattramsare som tjatar om detta, för att få sin syn på saken att verka mer vetenskapligt grundad än kritikernas. Nu har i alla fall en i sammanhanget neutral uppsats godkänts för publikation och forskarna bakom den konkluderar att isläget i Arktis är i princip status quo vilket den varit de senaste 9000 åren. Dessa forskare gör den här konklusionen genom att ha undersökt ett och samma ställe och isens påverkan på detta ställe.

De t o m kommer fram till att nuvarande istäcke är större, tjockare och mer utbrett än många gånger tidigare under holocen, dvs den geologiska tidsperiod som omfattar allt från istidens slut fram till idag. Så i valet mellan vad som påverkar isens utbredning mest, människan eller allt annat skulle jag vilja säga allt annat. Det lilla vi gör är en fluga i oceanen.

Ville bara att ni som händelsevis hittar in här skulle veta detta.

Populära inlägg