lördag 15 januari 2011

Älska din nästa

Det är nog det enda budskapet man behöver ta till sej från bibeln. I övrigt handlar den boken om våld, övergrepp, mord, folkmord, incest, uppmaning till slaveri, barnarbete, rasism och hat gentemot andra människor som inte tror som man själv gör.

Det är inte lätt att undkomma den idioti som SD utgör. De står för en typ av politik jag inte trodde fanns i Sverige på något sånär hög nivå i tankeförmågan. Den är närmast direkt hämtad ur just bibeln. Deras syn på människor från andra länder är precis densamma som i bibeln. De är som en extrem form av antingen KD eller MP, andra partier med en typiskt religiös agenda, även om man nog får svårt att få vissa miljönissar att acceptera att deras syn på världen är densamma som i bibeln.

I dessa upplysta dagar är det konstigt att religion ska få ha en så stark ställning som den ju har. Den sipprar in överallt och när ett parti som hämtat stora delar av sin politik från de värderingar som finns i just den religion som skapat så mycket problem i västvärlden blir jag irriterad, orolig och känner stor olust inför politik som den förs just nu. ALLA värderingar som går ut på att utlänningar inte borde få bo här i samma utsträckning som andra människor har sin grund i de religiösa värderingar som en gång skapade synen på andra människor och grunden för religion är "vi och dom"-värderingarna från våra förfäder som levde i stammar och flockar. Så religion är egentligen en sammanhållningsprincip som syftar till att hålla samman flocken samtidigt som den ska hålla andra borta. Numera är såväl stammar som flockar borta ur våra liv men religionerna är kvar och håller stora massor samman. På mycket ont och väldigt lite gott.

Det är därför jag ogillar den politik som förs av kollektivistiska partier som S, KD, M, SD, MP och V. Det är på gränsen till religion och skapar bara drönare som bara reser borst när främlingar kommer. Att vara nyfiken och/eller misstänksam gentemot främlingar är helt naturligt, det gäller alla oavsett om de kommer långväga ifrån eller från grannhuset. Att vilja slänga ut främlingarna är också naturligt om man ser en anledning till att så ska ske men att hålla dom borta i nationalismens namn kan inte vara naturligt. Nationalism är en konstlad sammanhållning som växte fram sakta under ca 300 år innan den blommade ut under 1800-talets romantiska era. Jag kan förstå att den växte fram allteftersom folk förstod att de talade samma språk samtidigt som de hade en ledare vars språk de förstod, i alla fall till viss del även om de lade till sej med underliga ord från andra länder. Men bara för att man talar samma språk innebär det inte att man är av samma ursprung. Språket och kulturen hör inte alltid ihop.

Ta Tyskland som ett exempel. Det är en blandning av folk som mer eller mindre blivit samma språkområde genom att tyskan som språk har varit så dominant under så många sekler. Dock har vare sej vanligt folk eller deras ledare velat bli styrda av någon över dom. Därför var Tysk-Romerska riket ett hån för många av dessa och protestantismen (återigen religionen!) såg de som en väg ut ur denna konstlade sammanhållning som de inte kände sej hemma i. Det blev då krig, Trettioåriga kriget, och resultatet blev flera små kungadömen som höll sej väl med varandra även om det då och då blev en del mindre krig dom emellan.

Franska revolutionen med sina tomma ord och falska handlingar tog död på detta. När våldet och skräcken hade lagt sej återgick allt ändå till det vanliga och kungen av Frankrike återkom. Preussen växte då fram som den starka nationen bland de tyska folken och under den nationalistiska parollen och genom ett antal krig tvingade de in alla andra tysktalande folk, med schweizare och österrikare som undantag, i sitt imperium.

Det jag vill ha sagt om nationalism är att det är en syn på människors sammanhållning som inte stämmer speciellt bra överens med hur människor egentligen vill hålla samman. Vi är av naturen provinsialister och dessutom ganska öppna för främlingar, misstänksamhet eller ej. Min förhoppning är att nationalism blir marginaliserat i framtiden för så länge det finns kan religion fortsätta vara en maktfaktor, antingen direkt eller som nu med KD, MP och SD indirekt, och förstöra för oss alla.

Populära inlägg