söndag 20 april 2014

Den stora faran del ett

Har ni sett ett stjärnfall nån gång? Det är ju, som alla vet eller borde veta, inte fråga om stjärnor utan om små stenar i rymden som slår ner i atmosfären och brinner upp på grund av friktionen. Dessa stenar kallas meteorer. Några enstaka gånger är dessa stenar såpass stora att de överlever färden genom atmosfären tillräckligt länge för att kunna slå ner i marken på vår planet, vilka då kallas meteoriter. I de allra flesta fallen är dessa nedslag bara irriterande eller skrämmande på sin höjd, men nån enstaka gång hittar vi ärren efter rejäla nedslag, och det är dom vi ska vara rejält oroliga inför. Det är dom detta inlägg ska handla om.

Det är inte utan att man ska ta gamla sagor om skräcken från ovan på allvar, även om det är sällsynt. Kometer ansågs vara ett förebud om kommande katastrofer. Såväl orden katastrof som det engelska disaster har med saker från rymden att göra. Katastrof är grekiska och betyder ordagrant nedvändning (kata = ned och strophein = vända). Det användes av grekerna för att beteckna ett plötsligt slut, en ände, här tar det slut och det finns ingen återvändo. En katastrof således. Ett fruktansvärt slut som har med plötsliga händelser att göra. En jordbävning förstås, en pestdöd - eller en meteorit/komet som slår ner.

Disaster är från italienskans disastro, dålig stjärna, (egentligen trasig eller söndrig stjärna, efter dis- av, isär, från och astra, stjärna) och betecknar något från stjärnorna som inte passar bra. Under senromersk och medeltid användes ordet mestadels i betydelsen händelser som skett då dåliga stjärnor dominerat. Detta går utan tvivel tillbaka på en föreställning om att nåt händer när stjärnorna ser ut på ett visst sätt. Domedagsmänniskor har sen överdrivit det som skett och menar i efterhand att detta kommer att ske igen för att vi inte skött oss.

Vi har alla skäl i världen att vara försiktiga. Det som skedde i Ryssland 15 februari förra året visar på hur farligt det kan vara, även när den inte riktigt når jordytan utan sönderdelas i atmosfären med en knall som fortplantas i densamma. Faktum är att det exploderar många såna här varje år, och de är minst lika kraftiga som atombomberna som smälldes över Nagasaki och Hiroshima. I Ryssland var den 20-30 gånger kraftigare än så. Nu dog ingen av smällen, men den var tillräckligt kraftig att panga tusentals fönster, vräka omkull delar av en fabrik och skapa panik över stora delar av staden Tjeljabinsk, som var den närmaste staden då meteoren bröts sönder. Delar av denna meteor föll sen som meteoriter till marken.

Vi ska väl inte vara så hiskeligt oroliga över vad som finns där ute, jorden tar hand om det mesta och de riktigt stora farorna susar förbi oss utan att skada oss, men det har hänt och kommer att hända igen att stora bumlingar slår ner och utrotar allt i sin närhet. Så var uppmärksamma på himlen, gott folk!


"we can dance 
we can dance 
everything's under control"

Populära inlägg