onsdag 31 mars 2010

Rävarna frikänner vargen

När hönsen togs ett efter ett skyllde man på vargen och tillsatte en kommitté av rävar för att undersöka vad som hänt. Man kom fram till att vargen var oskyldig men att rutinerna för att skydda hönsen var felaktiga och måste förändras. Detta är precis rätt analogi för att beskriva det som hänt kring fuskaren Phil Jones vid klimatforskningsavdelningen vid University of East Anglia (HAD-CRU) i dagarna.

Vad för skäl den politiska kommittén hade för att frikänna Jones från allt ansvar för de uppenbara fusk som begåtts för att få fram den syn på klimatet som är dominerande inom den disciplin som kallas klimatforskning och som alltmer verkar vara pseudovetenskap vet jag inte men de har helt klart velat rädda Jones et consortes från att kastas till vargarna, för att ta en annan analogi. Politikerna är beroende av folk som Phil Jones för att kunna bedriva sin politik utan att andra synsätt får komma in och störa. Frågan är om Jones kan fortsätta i samma stil som innan. Nu har man ögonen på honom och rutinerna för hur forskningen bedrivs har kritiserats i samma rapport som frikänner honom från allt ansvar för det fusk som begåtts.

Politikerna kommer förstås aldrig erkänna att det är fusk som begåtts inom HAD-CRU, ej heller kommer de att erkänna att de själva begått misstag som satsat på en enda häst. Samma gäller vissa journalister, framför allt i Sverige.

Populära inlägg