fredag 7 februari 2014

Miljörörelsen i hycklande samarbete med oljebranschen

Detta är i sanning definitionen av ironi. Här anklagar miljörörelserna oss klimatrealister för att vara i förbund med oljebolagen - då skriver en av miljöorganisationerna själva ett avtal med just ett oljebolag, Shell. Vilket intressant dilemma för miljörörelsen i stort, va? Hyckleri på hög nivå. Sen tidigare är det känt att Koch Brothers finansierar många aktiviteter som berör klimatfrågan, främst på klimathotssidan. En av hycklarna här är förstås Al Gore, som smutskastat detta företag offentligt. Al Gore har samtidigt haft samarbete med ett företag i Arabien som ju blivit rikt på olja, och som äger det TV-bolag Gore sålde sin verksamhet till, Al-Jazeera. Är inte det hyckleri?

Vad tror ni svenska medier kommer att skriva om detta? Jag tror det kommer att tigas ihjäl eller så försöker man få det till att det inte är någon riktig miljöorganisation. Men här skrivs det!
"En liten misshandlad duva"

Vetenskapshörnan: Kunskaperna brister hos populationen rörande uran och dess radioaktivitet

Vad vet vanligt folk egentligen om radioaktivitet och radioaktiva ämnen? Inte mycket, visar det sej. Men ännu värre är att politiker inte vet mer i ämnet, och då är dessa såna personer som BORDE ha satt sej in i hur saker och ting fungerar!

Saken är den att det i vår jord finns ett tungt material, en metall vi kallar uran. Rent densitetsmässigt är det ett av dom tyngsta grundämnena vi känner till. Platina, guld och osmium är tyngre men bär inte omkring lika många tunga atomämnen i sin kärna, vilket gör uran till det grundämne med den tyngsta atomkärnan av dom alla. En så tung kärna kan inte gå för sej i naturen så uran sönderfaller gärna till andra metaller, bly är den första som bildas här. Men uran är tillräckligt stabilt i den form som förekommer oftast i naturen, uran-235, att det tar fem miljarder år innan den till hälften har sönderfallit i nåt annat tillstånd.

Visst, uran är radioaktivt och det metallen sänder ut, alfapartiklar kommande från reaktioner i en atomkärna, är inte att leka med om de träffar rätt, men man kan stoppa dom med handskar eller ett tjockt papper. Huden tränger dessa partiklar inte igenom. Annat är det med betastrålning som bildas av elektronernas framfart. Men det krävs mycket mer av betapartiklar för att vi ska drabbas eftersom det är mycket mindre energi i betastrålning jämfört med alfastrålning. Därför är det mindre farligt att dricka eller äta betapartiklar än alfapartiklar.

Videon nedan visar mer om hur uran fungerar och varför så många har fel om radioaktivitet och atomkraftverk. Framför allt får man den uppfattningen att folk blandar ihop atomkraft och atomvapen. Det senare är raffinerat och specialbehandlat uran som gjorts om till plutonium, ett ämne som inte förekommer naturligt i vår omgivning. Detta förstår inte folk. Faktum är att det krävs att man äter 50 gram uran-235 för att det ska vara farligt för en och då dör man av förgiftning långt innan man dör av alfapartiklarna som metallen avger. Just det, uran är giftigt. Det beror också på dess sammansättning i atomkärnan, men det är en sak man sällan talar högt om. Uran är således farligare för miljön i sin nuvarande form än den radioaktiva.


Så se, lyssna och lär av den här videon. Har du Firefox eller Chrome kan du alltid ladda ner videon till din dator och se på den när du vill. Det skulle gagna kärnkraften att så många förutfattade meningar och misstag kan rättas till. Framför allt kanske folk kan lära sej att en härdsmälta inte kan explodera. En explosion kan orsaka en härdsmälta men inte tvärtom. En härdsmälta däremot kan sprida värme till andra saker som kan explodera, men stänger man bara in härdsmältan är risken för att det ska hända väldigt liten..."Little by little, the old world crumbled, and not once did the king imagine that some of the pieces might fall on him."

Snart blir uppvärmningspausen myndig

Det har talats bland sensibla bloggare och forskare om den så kallade uppvärmningspausen en längre tid nu. För den som levt under en sten i skogen så handlar uppvärmningspausen om att det genomsnittliga vädermönstret inte genomgått någon förändring alls sen uppvärmningsåren från 1970-talet och framåt. Faktum är att enligt satellitmätningar vars data nyligen publicerats är de senaste åren väldigt flata. Det vore nåt för Ryssland att ta till sej, dom som stiftat propagandalagar mot homosexualitet.

Ingen trend alls. Precis som modet borde vara.
Så snart är det 18 år utan någon förändring rent statistiskt, om man nu ska tro på statistik. Detta diagram visar hur temperaturerna världen över, enligt vissa insamlare av data, endast har förändrats från år till år och att det långsiktiga förloppet visar hur dessa upp- och nedgångar tar ut varandra så att det i slutändan är samma genomsnittstemperatur som i början av den uppmätta perioden och samtidigt jämfört med perioden innan, den som innebar att världens genomsnittstemperatur steg några ynka tiondelar av en grad.

Det är just det att det bara är insamlat från några få insamlare som irriterar mej. Visserligen är det väldigt bra instrument som sitter i satelliter men ändå vill jag ha mer data från alla möjliga håll. Men det är nog bara så att det är jag som är för petig. Jag vill att allt ska komma med, även om det avviker från resten av allt annat, så länge det är relevanta siffror."Att få utöva idrott är en mänsklig rättighet. Alla människor ska ha möjlighet att utöva idrott, utan någon form av diskriminering och i den olympiska andan, som förutsätter ömsesidig förståelse, vänskap, solidaritet och rättvist spel."Populära inlägg