fredag 21 augusti 2009

Framtiden inget för "Expertgruppen"

Höghastighetståg är framtidens melodi för snabb transport mellan storstäderna. Flyget är på väg att bli på tok för dyrt och bilen blir nog alltmer marginaliserad av klimattokarna som styr våra länder nu. Därför är det beklämmande att läsa det här utlåtandet från en organisation som kallar sej Expertgruppen för miljöstudier. De anser att de ekonomiska och miljömässiga vinsterna uteblir med satsandet på höghastighetståg. Problemet här är att denna "expert"grupp ser alldeles för kortsiktigt på alltihop. Vi behöver såna här satsningar om Sverige ska kunna vara med i framtiden. Dessutom behöver världen detta. Inte minst därför att utsläpp av bensin och annat bidrar till sjukdomar hos växter och djur samt påskyndar erosion hos byggnader.

Fler tokar i farten. Greenpeace har i och med att man fått inslag av gammal övervintrande kommunism förlorat allt anseende i mina ögon.

Populära inlägg