måndag 10 maj 2010

Momsbedrägerier ett utfall av AGW-hypotesen


FNs klimatpanel IPCC rusade genom en ofullständig hypotes om koldioxidens farlighet som om det vore en teori som inte blivit motbevisad, trots att flera forskare sänkt denna hypotes många gånger. Nu ser vi en av följdverkningarna av denna politiskt styrda forskning, nämligen momsbedrägerier inom handeln med utsläppsrätter.

För att citera den eminente professorn i fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan, Peter Stilbs, som 2007 sade så här:
”Vore jag ekonomisk rådgivare till maffian, skulle jag definitivt råda dem att ägna sig åt verksamhet inom utsläppsrättsområdet. Tänk bara – handla med något som har noll substans, och som inte är värt något överhuvudtaget.”
Man kan ju undra vilka kriminella element som slagit klorna i de svenska utsläppsrätterna. Det bevisar i alla fall en sak, nämligen att när det gäller förmågan och viljan att tjäna extra pengar är påhittigheten stor.

Antropogen global uppvärmning (på engelska anthropogenic global warming eller kort och gott AGW) är en ofullständig hypotes som bygger på lösa antaganden om att människans utsläpp av koldioxid skulle skapa en onormalt stor uppvärmning av atmosfären över en längre tid, dvs att vi skulle påverka klimatet. Eftersom det är så att koldioxid inte bidrar till uppvärmning utan istället är med och ser till att infraröd strålning inte lämnar atmosfären lika lätt och dessutom blir "mättad" efter en viss mängd strålning kan den hypotesen sägas vara sågad. Ändå har den trummats in i folk som om det vore sanningen och inget annat. Skolan är den perfekta platsen för sån indoktrinering och det blir svårt att omvända dessa hjärntvättade stackare som kommer därifrån. De som skolkar missar i alla fall sånt dravel.

Slutsatsen är således: Tro på vetenskapen, lita inte på forskaren - åtminstone inte förrän denne presenterar en teori som inte kan motbevisas.

Jag känner inget annat än förakt för religiösaDu läser rätt, jag föraktar religiösa, framför allt de som uttrycker förakt för människor som kritiserar religion. Religioner i sej är harmlösa för deras budskap handlar ju bara om att få människor att tro på fantasiskapelser. Det är utövare, framför allt då rabiata och fundamentalistiska sådana, som jag föraktar. Ta det senaste exemplet från Polen där en sångerska vid namn Dorota Rabczewska har sagt att bibeln måste vara skriven av vinpimplare och rökare av örtcigaretter. Jag hade troligen aldrig hört talas om henne om det inte hade varit för att hon nu riskerar böter eller fängelse för smädelse av troendes övertygelse, som "lagbrottet" kallas. Jag sätter ordet lagbrott inom citationstecken eftersom jag anser att en lag som syftar till att skydda troendes övertygelse, dvs sätter religiösa personers rätt att utöva sin tro före yttrandefriheten inte kan vara en lag för människor utan ett sätt att förtrycka de som tycker och tänker olika än de som tror.

Jag anser att det som kallas religionsfrihet är en rättighet som vilken annan men den är vida underställd yttrandefriheten, den viktigaste demokratiska frihet vi har. Man ska inte få gömma sej bakom religion med de åsikter man i övrigt hyser i samhället. Pastor Åke Green är ett sådant exempel. Han använde religion för att förtala homosexuella. Vad är nästa steg, förtala kvinnor i religionens namn? När jag ändå är inne på ämnet, kristna och muslimer anser båda att deras religioner är toleranta och fridfulla. Varför föraktar de då oss agnostiker och ateister? Vad är de rädda för? Att vi ska ta över världen och göra dom arbetslösa? Helst skulle jag vilja se det ske men det kommer inte att hända under min livstid, tyvärr. Vanligt folk är för upptagna med att leva sina liv och de andra är inte redo för sanningen om vår planet och universum där ute.

På tal om tolerans. Jag har varit väldigt tolerant av mej gentemot religion och religiösa hela mitt liv men jag börjar tröttna på den här katten kring het gröt-leken. Nu är det dags att religiösa får smaka på sin egen medicin. Inte så att jag utlyser 30 dagars jakt på alla som är religiösa, ni är inte värda det, men det är dags att visa förakt på samma sätt som ni religiösa visar förakt gentemot oss. Religionsfrihet innebär i mitt tycke framför allt frihet från religion. Allt som förhärligar religion ignorerar jag redan, liksom att jag jublar åt allt som ställer religiösa i dålig dager. Nu kommer jag även att se till att det som gör att religiösa har en särställning i samhället blir förlöjligat och nedtryckt i skorna.

Den som anser att jag är föraktfull gentemot religion i och med detta har fel, det är de religiösa jag är ute efter, religion bryr jag mej som sagt inte om.

Populära inlägg