lördag 10 augusti 2013

Kort filmreportage från Sveriges järnvägsmuseum i Gävle

Jag visade bilder från mitt besök järnvägsmuseet i Gävle för snart två veckor sen och nu är det dags för en kortare film. Håll till godo!


"I sadly want a reform in the construction of children. Nature's only idea seems to be to make them machines for the production of incessant noise."

Den stora mördaren genom jordens historia

Folk bland klimatalarmismens led målar gärna upp uppvärmningen av jorden som en kommande katastrof av väldiga mått. men de verkar inte fatta vad en uppvärmning egentligen innebär. Ju varmare det blir desto mindre allvarliga blir vädersystemen. Färre stormar, färre skillnader mellan vinter och sommar samt mindre rörelser i luften över huvud taget. Se bara på öknarna där värmen gör att luften praktiskt taget står still om dagarna. Det är tur för dom och allt annat på jorden att resten av planeten har mer turbulenta vädersystem.

Men faktum är att alla undergångsscenarior är rena rama skämtet jämfört med det som verkligen har hänt i jordens historia. För vi talar om massutdöenden av enorma mått som drabbat vår planet många gånger. För att förstå varför dessa utdöenden är så traumatiska för livet på jorden måste vi förstå hur det kommer sej. Saken är den att efter jordens stabilisering i sin bana runt solen har bombardemanget av kometer och asteroider minskat drastiskt vilket gjort att livet som etablerades ganska fort "glömde" bort att katastrofer äger rum. Minst sex massutdöenden har ägt rum sen flercelliga varelser tog över på jorden.

Varje tidsperiods slut har i stort sett inneburit ett paradigmskifte som lett till att många djurarter och ibland hela släkten fått tacka för sej och ersatts av andra. I vissa fall har även växterna dött en masse vilket i sin tur lett till att djuren dött av svält. Hela näringskedjor har kollapsat, med plankton som första offer. Framför allt det marina livet har drabbats hårt vilket tyder på att vad det än är som har drabbat jorden så har det närmast varit riktat mot haven. Orsakerna till dessa massutdöenden är okända och förslagen är lika många som de är omstridda. Bland förslagen finns gammastrålningsexplosioner, istider orsakade av kontinentaldrift, andra kontinentalförskjutningar och extrem vulkanism.
Det mest kända massutdöendet, det som slog ut de sista dinosaurierna för 65 miljoner år sen.
Det enda massutdöendet som man verkligen har kunnat hitta en direkt mördare till är tiden för 65 miljoner år sen då tidsperioden Krita abrupt övergick i Tertiär med en våldsam explosion orsakad av ett nedslag av någon typ. Antingen en asteroid eller komet i kombination med vulkanism som följdverkan. Det värsta utdöendet var mellan Perm och Trias för ca 250 miljoner år sen då nästan allt liv i haven tycks ha dött ut och över 70 procent på gjorde samma sorgliga sorti. Denna massdöd kännetecknas av få till nästintill inga fynd av kol från tidiga Trias. Det tyder på att nåt har konsumerat allt animaliskt och vegetabiliskt när det dog av den här händelsen. Vad som hänt är i alla fall att som en följd av händelsen har koldioxid i stora mängder utsöndrats vilket verkar som ett gift i höga koncentrationer hos djur, framför allt i haven.

Men vad orsakade just denna enorma massdöd? Det man vet är att vulkanismen ökade dramatiskt samtidigt som syrenivåerna i haven minskade lika dramatiskt. Det var vid den här tiden de stora avlagringarna av lava i Sibirien och norra Östturkestan (nordvästra Kina) bildades genom enorma eruptioner som pågick i flera miljoner år. Detta skedde samtidigt som Pangea (alla landmassor förenades till en enda stor landmassa) bildades. Man kan alltså tänka sej att kontinenternas rörelser orsakade dessa eruptioner. Sen steg dessutom temperaturen världen över vilket ledde till det jag beskrev i början, nämligen att vädret nästan stannade av då luften knappt rörde sej längre.

Innan vi talar om kommande katastrofer orsakade av oss människor bör vi alltså tänka oss för och läsa på om dessa oerhörda naturkatastrofer och vad de orsakar. Vi bör lära av naturen och se upp för tecken på att nåt av det som hände förr i tiden ska hända igen. Som katastrofmakare är vi människor nämligen amatörer. Så det så!

"Well, if crime fighters fight crime and fire fighters fight fire, what do freedom fighters fight? They never mention that part to us, do they?"

Populära inlägg