måndag 15 december 2014

Tema rymden: Vattnet på vår planet troligen inte från kometer

Det är ett mysterium varifrån vattnet som finns på jorden kommer för det verkar inte ha funnits här från början. Det första vattnet bör ha ångat bort vid planetens skapande och försvunnit ut i rymden. Så resonerar vissa forskare och menar att det måste ha kommit med kometer och asteroider. Men ny forskning visar att bara ett väldigt litet antal av de kometer som finns i vårt solsystem har den sortens vatten som finns på jorden, nämligen H2O. De flesta kometer har en annan sorts vatten, deuteriumoxid. Vanligtvis har väte bara en proton i atomkärnan och då kallas denna sortens väte protium.

Men ibland slår den ihop sej med en neutron och då blir det till deuterium. Hittar den dessutom en till väteatom med en neutron samt en syreisotop att skoja med får vi tungt vatten eller D2O, även kallat deuteriumoxid. För att detta ska kunna existera krävs alltså två neutroner i väteatomens kärna. Har bara en av väteatomerna en neutron kallas det halvtungt vatten. Det sista finns i ganska riklig mängd i haven.

Så varifrån kommer då vattnet? Min gissning är det nog ändå är det vatten som en gång fanns med när jorden bildades. Det finns en hiskelig massa vatten i solen, i plasmaform, så varför kan inte vattnet ha varit med från början? Det ångade säkert bort när kärnreaktionen satte igång och smälte jordskorpan men sen bör det ha fallit som ett enormt regn i tiotusentals år tills ytan svalnade. Det är min tanke i alla fall. Några kometer bidrog kanske men det är nog så att H2O-kometerna mer eller mindre försvann i det inre av solsystemet under denna tid när planeterna bildades. Deuteriumoxid-kometerna fanns längre ut och är idag i majoritet bland kometerna.

Så lyder min hypotes. Återstår att få den bevisad på nåt vis."My doctors receptionist is such a stuck up cow"

Är ateister välkomna i SDs Sverige?

Sverigedemokraterna vill göra Sverige mer nationalistiskt. Det är ingen nyhet. Det är heller ingen nyhet att man vill att kurder, judar och andra folk ska lämna landet, bara för att man anser att de inte är svenskar. Återigen, vad är då en svensk? Tekniskt sett är en svensk en som innehar svenskt medborgarskap oberoende av religiöst, etniskt eller kulturellt ursprung. Så föreskriver den officiella nationalismen.

Ett halvnytt grepp är att SD vill betala vissa grupperingar för att lämna landet då man inte anser att dom är svenskar i sin tolkning av nationalismen. Men judar som begrepp inbegriper en enda religion också, till skillnad från kurder, som ju är ett distinkt folkslag med tre olika religioner (islam, kristendom och yazdanism) och som till skillnad från många av judarna inte låter sina religioner definiera dom som folk. De flesta judar i Sverige tror jag dessutom ser sej som individer och svenskar först. Det verkar så. De har ju bott här sen Gustav III bjöd in dom att bo och verka här.

Vilket leder mej in på kärnan i mitt resonemang, är ateister och agnostiker välkomna i SDs Sverige? En ateist är oftast inte nationalist, ej heller patriot, eftersom båda begreppen har kommit att bli synonymt med den religion som dominerar i det land som blivit nationalistiskt och pratar om patriotism. Patriotismen kan möjligen bli accepterad av oss ateister eftersom den bara handlar om att man ska hedra det land man är född i, oavsett härstamning. Nationalismen däremot har blivit synonym med främlingsfientlighet och "vi-och-dom"-tanken.

De allra flesta blandar ihop begreppet nationalism med begreppet nation. Det förra inbegriper tanken på att alla som bor i en stat är av samma nation, samma folk. Det senare handlar om den grupp människor man tillhör, det folkslag man tillhör. Det verkar Björn Söder & co ha missförstått å det grövsta. Den samiska nationen handlar inte om en nationalistisk nation där samer ser sej som samer endast, utan om identifikation med sina egna som en enda folkgrupp. Det är i stort sett samma sak som att en värmlänning ser sej som värmlänning först, svensk sedan.

Det handlar alltså om lokalpatriotism, att området man är född i är viktigare än hela landet. Landet hejar man på i sportsammanhang eller framhäver när man kommer utomlands. Jag är en av dessa som förespråkar lokalpatriotism framför nationalism. Jag är född i Göteborg och även om jag bor i en annan del av landet nu är jag göteborgare i själen. Svensk är jag bara när det är nån sport på TV. Mitt medborgarskap är svenskt, men det är bara för att jag bor i staten Sverige där man är svensk om man har medborgarskap här, Något annat medborgarskap finns inte här.

Jag är också agnostisk ateist, vilket innebär att jag förkastar alla gudar som jordens samtliga religioner pratar om samtidigt som jag ställer mej ovetande till om det finns andra former av för oss obegripliga entiteter eller ej. Hur passar detta in i Sverigedemokraternas traditionsbundna, på kristna grund byggda nationalism?
"Tänk om det inte finns några hypotetiska situationer?"

Populära inlägg