måndag 15 december 2014

Tema rymden: Vattnet på vår planet troligen inte från kometer

Det är ett mysterium varifrån vattnet som finns på jorden kommer för det verkar inte ha funnits här från början. Det första vattnet bör ha ångat bort vid planetens skapande och försvunnit ut i rymden. Så resonerar vissa forskare och menar att det måste ha kommit med kometer och asteroider. Men ny forskning visar att bara ett väldigt litet antal av de kometer som finns i vårt solsystem har den sortens vatten som finns på jorden, nämligen H2O. De flesta kometer har en annan sorts vatten, deuteriumoxid. Vanligtvis har väte bara en proton i atomkärnan och då kallas denna sortens väte protium.

Men ibland slår den ihop sej med en neutron och då blir det till deuterium. Hittar den dessutom en till väteatom med en neutron samt en syreisotop att skoja med får vi tungt vatten eller D2O, även kallat deuteriumoxid. För att detta ska kunna existera krävs alltså två neutroner i väteatomens kärna. Har bara en av väteatomerna en neutron kallas det halvtungt vatten. Det sista finns i ganska riklig mängd i haven.

Så varifrån kommer då vattnet? Min gissning är det nog ändå är det vatten som en gång fanns med när jorden bildades. Det finns en hiskelig massa vatten i solen, i plasmaform, så varför kan inte vattnet ha varit med från början? Det ångade säkert bort när kärnreaktionen satte igång och smälte jordskorpan men sen bör det ha fallit som ett enormt regn i tiotusentals år tills ytan svalnade. Det är min tanke i alla fall. Några kometer bidrog kanske men det är nog så att H2O-kometerna mer eller mindre försvann i det inre av solsystemet under denna tid när planeterna bildades. Deuteriumoxid-kometerna fanns längre ut och är idag i majoritet bland kometerna.

Så lyder min hypotes. Återstår att få den bevisad på nåt vis."My doctors receptionist is such a stuck up cow"

Populära inlägg