måndag 25 maj 2009

Människans roll i världen - Del två: Människan kan inte göra ett skvatt för att förändra klimatet


Vad än dessa personer kan försöka övertyga dej om motsatsen är vi på väg mot en ny istid, och vi kan inte göra ett skvatt för att förhindra det.

Den senaste istiden tog slut för ca 10000 år sen, mer eller mindre. Det lilla man har kunnat sluta sej till om hur det gick till när denna istid började för ca 120000 år sen är att hela vädersystemet kollapsade med regn och snö vid "fel" tidpunkter. Det blev varmare och fuktigare på vissa ställen på vår planet medan polerna frös till ytterligare. Koldioxidhalten steg dramatiskt kort innan temperaturen sjönk, vilket med våra teorier kring hur växthuseffekten fungerar verkar underligt men samma sak verkar hända just nu. Jag är av den åsikten att för mycket koldioxid har motsatt effekt gentemot vad man anser att den ska ha. Det är en tung gas som binds vid marken i stora mängder. Det är således inte omöjligt att koldioxid i stora mängder agerar som en kylargas snarare än en uppvärmare. Riktigt hur detta går till rent fysikaliskt kan jag inte förklara eftersom jag inte är fysiker men någon sådan ser min text här kan väl han/hon försöka sej på att testa min tes.

Att plantor behöver mycket koldioxid har inte med saken att göra. Håller man uppe temperaturen i ett växthus får man andra förhållanden än ute i den stora världen. Världen fungerar inte som ett växthus utan är betydligt mer komplicerad än så. Visst gillar även växter ute i det fria stora mängder koldioxid men utsläpp blandas obönhörligt ut i atmosfären och binds snabbt nära utsläppskällan av de växter som finns där. Ingen som har undersökt hur träd och blommor mår nära kolkraftverk? Våra i sammanhanget små utsläpp av denna gas har nästintill ingen effekt alls på jorden som helhet. Vad än vi människor gör kommer vi aldrig kunna påverka klimatet, annat än väldigt strikt lokalt. Världsklimatet kommer vi aldrig att rå på.

Dagens klimatalarmism beror på vissa så kallade kodbärande personer i samhället. Att jag kallar dom kodbärande beror på att de bär på koden till att få med så många människor som möjligt med sej genom olika former av beteenden, främst genom att de talar övertygande och använder sej av de rätta gesterna för att få folk att tro på det dom säger. Att det inte har med vetenskap att göra är självklart. Demagogi är ingen vetenskap men de som använder sej av den tekniken kan ge sken av att tala i vetenskapliga termer. Det verkar tyvärr som om demagoger, ofta användande sej av samma typ av retorik som en viss halt tysk från 1930-talet, har fått med sej politikerna och vissa viktigpettrar inom journalistkåren.

Det politiska klimatet är ett klimat för sej och vad vi än tycker och tänker är det politikerna som har sista ordet. Tyvärr verkar sista ordet innebära att vi inte har så mycket kvar av vår civilisation om vi fortsätter med överdrifterna. Tur att vanligt folk i gemen struntar i klimatalarmismen.

Populära inlägg