tisdag 12 oktober 2010

Vad ska man tro?

För några veckor sen var många (inklusive undertecknad) jätteglada över nyheten att ännu en planet i solsystemet kring Gliese 581 hade hittats. Nu är vissa forskare inte lika säkra. HARPS, ett av de större teleskopen vi har, kan inte säkra den här planetens existens. Kanske är det så att planeten existerar men att HARPS inte kan notera detta av en eller annan anledning. Vi får se hur det utvecklar sej, helt enkelt bida vår tid.

Mitt förslag till politisk indelning

Den 4 oktober skrev jag ett inlägg om att det är dags att skrota höger-vänstertänkandet. Jag föreslog ett tvådimensionellt diagram där demokrati ersätter antingen höger eller vänster horisontellt och på den vertikala axeln fanns anarki och auktoritärt styre som varandras motpoler. Nu har jag reviderat detta diagram och ersatt de senare posterna med individualism och kollektivism. Man kan förstås sätta in vad som helst vertikalt men horisontellt kvarstår demokrati och diktatur som varandras motpoler.

Så här har jag tänkt mej den nya politiska indelningen.
Det är framför allt tänkt att detta diagram ska användas på enskilda personer eller partier såsom de uttrycker sej i tal eller skrift. T ex vill någon att alla ska ha rätt till att lära sej skriva och räkna efter hur varje individ är utformad hamnar man långt upp åt individualism och på demokratisidan. Vill man dock inte att de ska gå i skolan, i alla fall inte vissa grupper av barn, så hamnar långt ner på diktatursidan åt kollektivism. Ska alla barn lära sej utan åtskillnad hamnar man på demokratisidan nere vid kollektivism.

Den här indelningen av politiska åsikter är inte mindre subjektiv än den traditionella höger-vänsterskalan men den har många fördelar, framför allt att man kan sätta en punkt för varje åsikt lite varstans på kartan. För min del blir det sålunda:

Jag vill att skolan ska behandla varje elev som en individ och att alla dessa ska ha rätten att tycka till om undervisningen i alla lägen. Det placerar den åsikten uppe i det vänstra övre hörnet.

Jag vill inte att rasister, revolutionärer och främlingsfientliga ska ha rätt att yttra sej i ett demokratiskt sammanhang. På gatan kan de skandera bäst de vill men inom demokratins väggar ska de tiga av det skälet att många av dom är emot demokratin som form. Odemokratiska åsikter hör inte hemma i en demokrati. Det är en diktatorisk åsikt och samtidigt mycket kollektivistisk åsikt vilket placerar den längst ner i högra hörnet. En sorts version av demokratur där alltså.

Fortsätter man så kan man få en hel karta full med prickar. Graderingen gällande hur mycket åt ett håll det ska gå är helt subjektivt men om man kommer överens om hur det ska gå till att gradera allt ska det nog gå rätt bra.

Mitt förslag är ännu under utveckling och kan komma att revideras fler gånger. Det innehåller heller inga svar på hur man ska lösa problem i världen och samhället. Det är endast ett sätt att visa omvärlden vad man tycker i en sak och var på denna skala dessa åsikter kan återfinnas.

En sista fråga: Hur graderar man demokrati?

Haven stiger, isen krymper, nej vänta, det är ju tvärtom!

Den som följer isens utbredning kan se hur isen år efter år brer ut sej under vintern och krymper under sommaren. Se bara på bilderna nedan:

Isens utbredning i Arktis varje år sen 2005

Inzoomning på oktober månad
Om man följer den svarta linjen, dvs årets istäcke, ser man att det har varit ganska normalt. Faktiskt är istäcket 2010 på väg att bli större än normalt för de senaste fem åren. Så nån oro behöver man inte känna inför ett eventuellt smältande där uppe. Tvärtom ska vi vara oroliga för en kommande köldperiod. Kyla dödar mer än värme, kom ihåg det.

För övrigt har istäcket i Arktis väldigt liten effekt på havsnivån. Skulle all havis där uppe smälta skulle havsnivån inte ens höjas med 1 dm. Det är nämligen hav där uppe och is flyter på vatten.

Källa: Watts Up With That.

Populära inlägg