söndag 1 mars 2009

Politik - en nödvändig styggelse

Ordet politiker är grekiskt och betyder från början stadsofficiant, dvs det var en person som hade med skötseln av staden att göra. En politiker är alltså en som ska sköta om staden han/hon verkar i. Så långt är väl alla överens i definitionen av en politiker. Meningen är väl att de inte ska lägga sej i våra liv mer än nödvändigt och vara just den där typen som handhar det vi andra inte vill göra, dvs ta hand om staden - eller som i våra dagar hela stater.

Problemet här är just att i en demokrati får vi de element med på köpet som vi inte önskade oss av ett parti, nämligen de personer som hela sitt liv växt upp med politiska dogmer och andats politik. De kallas elakt för broilers och den termen är faktiskt inte helt fel. De har politiken som bakgrund, den genomsyrar hela deras världsbild och de förefaller ha svårt att inse att det finns andra människor som inte har politiken som ledstjärna eller ens bryr sej om politik till vardags. De inrättar sej i sina respektive partier och armbågar sej ofta fram till ledande positioner där. De är ofta orsaken till att det titt som tätt fattas så underliga beslut i kommunfullmäktige, på landstingen och i vårt nationella parlament, det som kallas Riksdagen.

Men jag antar att vi får leva med det, det är ju trots allt bättre än renodlad diktatur.

Populära inlägg