onsdag 30 september 2009

Föga förvånande struntar unga i IPRED-lagen

Det förvånar mej inte alls. Det handlar inte om att roffa åt sej, det handlar mer om att man dels inte har pengar, dels att det finns där. Det är den enkla filosofin. Det är i vissa fall även en protest mot musik- och filmindustrins, den så kallade mediamaffian, maktkoncentration. De senare är på väg att förlora en eller två generationer. Det har jag inget emot personligen. Internet ska vara fritt, helst så fritt som möjligt från företagens och politikernas involvering och påverkan.

Mer om hockeyklubbans död


Jag är inte kvalificerad att ge mej in i nån vidareutveckling av följande länk men så långt kan jag säja att det handlar om mygel från klimatologer för att försöka dölja det faktum att det inte har skett nån abnormal temperaturhöjning under 1900-talet. Det handlar om undersökning av årsringar i träden, en svår balansgång bara det eftersom det inte bara handlar om att temperaturen och vätsketillgången som avgör hur ringarna ser ut.

Länk till beskrivningen av hur Hockeyklubban försvann.

Nu kan politikerna och journalisterna sluta snacka om klimathotet.

Kritiskt tänkande media i utlandet har skrivit om detta. Papegojorna i svensk press kommer inte att göra det. Läs den här artikeln, den här artikeln samt den här artikeln.

Steve McIntyre, som tidigare avfärdat hockeyklubban, är den som utfört de här nya testerna av datan. Han har fått nu bekräftelse från en oberoende källa.

tisdag 29 september 2009

Klimatporr


Anthony Watts återger en artikel som handlar om att folket på National Science Foundation i USA porrsurfar på arbetstid på de datorer de fått av staten att använda för klimatmodeller och forskning kring klimatet. Är det månne flåset från dessa forskare som AGW-förespråkarna tolkat som för mycket utsläpp av koldioxid?

Varför jag är skeptiskt inställd till den rådande klimatpolitiken


Jag gick i plugget när jag första gången hörde talas om nåt som människan skulle kunna ha påverkat på en global skala. Det handlade om ozonlagret. Ozon är en speciell form av oxygen (syre) där tre oxygenatomer slår sej samman och har lite skoj ihop (jag skrev lite fel tidigare och fick korrigera efteråt, tack till kommentatorerna!). Till skillnad mot vatten där två hydrogen slår sej samman med en oxygen. Det är en gas som förekommer i hela vår atmosfär och den nybildas rätt ofta vid åskväder. En bit upp i atmosfären, i stratosfären på ca 15-50 km höjd, finns den i en sådan koncentration att den faktiskt har en stor betydelse för skyddet mot UV-strålar. När ozonet upptäcktes 1840 antog man att detta var nåt som fanns överallt och skyddade oss oavsett.

När man skickade upp satelliter för att mäta koncentrationen av olika gaser i atmosfären fick man således en chock när man upptäckte att det vid polerna inte fanns lika mycket ozon. Ozonlagret var här tunt eller i vissa fall helt obefintligt. Vad berodde detta på? Forskare tillsattes av politiker i undersökningskommissioner för att ta reda på vad som kunde ha hänt. De forskare som uppdragits att undersöka kom fram till att det måste vara människans utsläpp. Freoner och annat skapat ur nitrogen (kväve) var boven i dramat. 1978 förbjöds freoner i USA och många andra länder följde snabbt efter. 1996 var freoner helt ute ur bilden. Sen dess har ozonlagret hämtat sej betydligt. Ozondiskussionen dog snabbt ut under det tidiga 1990-talet och trots några science fiction-filmer om hur många cancerfall världen skulle få om ozonet försvann var det ingen egentligen som brydde sej vidare om det. Världen var ju räddad!

Men jag hade redan då som ung elev vissa problem med den förklaringen. Det är kallt vid polerna, ozon är en giftig ganska tung gas som med tiden faller ner till marken där den omvandlas till koldioxid och vatten vid kontakt med kol och syre. Så mycket lärde vi oss i kemin om gaser att det finns tunga och lätta gaser. I städerna är ozon ett allvarligt problem eftersom det ingår som en av smoggaserna. På vissa ställen är ozonet vanligare än metan och koldioxid i luften. Vi skapar alltså själva mer ozon än vi skulle förstöra.

Men detta var inte det enda problem jag hade. Jag tyckte det var konstigt att ozonlagret var tunnast där det knappt bodde någon och ej heller knappt fanns någon industri. Uttunningen borde ju ha varit som mest rakt ovanför de mest industrialiserade områdena eftersom sådana utsläpp drabbar omgivande mark och luft först. Och varför är återhämtningen av ozonkoncentrationen i polartrakterna så snabb? Så snabbt upphör väl inte nedbrytningen av ozonet om nu freoner är så långlivade i atmosfären som påståtts. Under 2000-talet har jag personligen kommit fram till att eftersom det är vid polerna som solens strålar hittar in är det troligtvis solen som är den främsta orsaken till minskningen av ozonlagret här. Märk väl att solen under ca 150 år varit ganska aktiv och skickat rätt mycket energi åt vårt håll. Nu har den gått i relativ dvala och då hämtar sej märkligt nog polartrakternas ozonlager. Därmed inte sagt att människan kan ha haft ett finger med i spelet på nåt sätt, i alla fall i fråga om uttunningen ovanför städerna, om nån sådan kan märkas.

Så långt ozonet. När det blev populärt att tala om klimatet och global uppvärmning var det förstås människan som var problemet - igen. Hysterin tycks ha börjat runt 1990, vissa pekar ut Margaret Thatcher som en av de "skyldiga" till att denna syn spreds. Hela historien bakom hur den så kallade antropogent skapade uppvärmningen av temperaturen finns att läsa här. Så länge tvivel finns ska man inte svälja en teori med hull och hår. Det är framför allt uttalanden om att vetenskapen är avgjord i detta fall som får mej att bli väldigt misstänksam.

Jag har länge varit misstänksam emot det mesta vad gäller människans påstådda påverkan av jorden utom utsläpp av gifter och farliga metaller. Framför allt är det bly, kadmium och kvicksilver jag är orolig för. Det verkar dock viftas bort av så kallade miljökämpar. Att bly bevisligen påverkar hjärnan hos djur verkar man inte bry sej speciellt mycket om. Att kadmium är lika farligt som cyankalium (läs en deckare så förstår ni) är inte heller nåt man behöver bry sej om. Kvicksilver ingår i de av vissa "miljövänner" så omhuldade lågenergilamporna. Kvicksilver som på kort sikt faktiskt är farligare än uran och plutonium.

Det är istället en gas, en essentiell del av vår atmosfär, som fått miljökämparna att bli som tokiga, koldioxid. Det har nått politisk, närmast religiös, nivå nu och dumheterna slår rekord hela tiden. Koldioxid är resultatet av mötet mellan en kolatom och två syreatomer. Det blir en tung gas av detta som kan sönderdelas och då blir mat för växter och alger. Koldioxiden spelar en viktig roll för fotosyntesen. Det är en svag växthusgas som volymmässigt endast finns i 0,0038 % av den totala atmosfären. Människans utsläpp varje år är försumbart, endast ca 1-2 % av dessa 0,0038 %. Det vi släpper ut är inte ens droppe i havet jämfört med just havet. Dessutom sväljer havet många gånger mer av den här gasen varje år än vi nånsin släppt ut.

Jag tror inte vi behöver bekymra oss för några utsläpp av koldioxid alls. Koldioxid omvandlas liksom alla andra gaser till annat. Kolet faller till marken och syret binds till väte eller blir en del av atmosfären i stort.

Nej, det är den där stora gula bollen i skyn vi ska oroa oss för. Vad den hittat på och fortsätter hitta på är vad vi borde titta på. Inte för att vi kan göra nåt åt solen men det är bättre att titta på vad den gör än att skapa pseudovetenskap om koldioxidens påstådda skadlighet.

Jag är klimatrealist, vilket innebär att klimatet är något vi varken kan eller har kunnat göra nåt åt. Ett klassiskt talesätt är "En svala gör ingen sommar". På samma sätt är det min åsikt att bara för att vädret blivit varmare under samma tid som vi fått vår industriella revolution innebär det inte att människans verksamhet fått vädret att bli varmare. Vi borde istället välkomna ett varmare väder, framför allt som vi nu går in i ett kallare klimat igen efter ca 25-30 år av relativ värme. Vi har dock långt kvar i fråga om temperatur till MWP (Medieval Warm Period), den medeltida värmeperioden som alarmisterna försöker förneka (just den här alarmisten är för mycket beroende av Al Gore och Michael Mann) eller marginalisera till att enbart ha varit en europeisk angelägenhet.

Det finns anledning att vara skeptisk emot hur statistik används, oavsett vad den används till. Därför försöker jag undvika att använda mej av statistik så långt det går. Fakta är fakta och så länge detta inte blir korrupt på nåt sätt är det att föredra framför att ordna det som statistik. För vill man bevisa något och saknar skrupler, som Michael Mann, kan man välja bort de fakta som talar emot ens teori. Som den amerikanske dietisten Ancel Keys gjorde när han ville bevisa att mättat fett var farligt för oss människor. Han valde bort de många fall där folk som åt mättat fett och mådde bra till förmån för några få som visade sej vara känsliga för animalisk föda. Så kan det gå till när statistik blir ett vapen.

Det går att vara skeptisk mot det jag skriver också. Men då ska det vara på rena faktagrunder, inte på känslomässiga dito. Det är endast med fakta som okunskapen kan besegras, inte med lögner, svagt uppbyggda hypoteser och missvisande statistik.

måndag 28 september 2009

Hockeyklubban är död


SVTs meteorologer har använt den, TV4s diton likaså. Den har använts överallt men den är inte mer ackurat för det. Den är ett misch-masch av årsringsdata sammanställda för att visa på AGW-teorins förträfflighet. Nu är det diagrammet definitivt dött. Jag talar om Michael Manns ökända hockeyklubba. Den visade hur temperaturen ska ha gått på i jämn takt för sen ha stigit sen slutet av 1800-talet samtidigt som koldioxidhalten gått upp. I diagrammet ovan finns Manns hockeyklubba med för att jämföra med de resultat man fått från andra håll, de resultat som inte fick vara med i statistiken när "beviset" på människans intrång i klimatet skulle presenteras.

Det är den gröna linjen vi ska följa (lite ironi med tanke på miljörörelsen!). Den svarta linjen går åt rakt motsatt håll mot Manns. Den liknar i så fall en kratta. Den kan behövas när politiker vägrar inse sanningen om klimatet, nämligen att vi inte kan göra nåt åt det. Det är klimatrealism.

Fusket med omröstningen kring klimatet

Jag har länkat till den här artikeln i DN tidigare men tänkte inte vidare på det då. Nu visar det sej att det är nåt lurt med hela enkäten. Maggie på bloggen The Climate Scam har avslöjat en del generande fakta kring förfarandet bakom den. Man frågade ut ett antal människor över hela världen, men det var bara ett visst antal personer i varje land. Av dessa som svarade fick sen ett urval svara på fler frågor. Dessa utvalda ingår i det som DN svalde med håll och hår. I Sverige var det Borlänge som var den utvalda staden. Man kan ju undra, precis som Maggie skriver: "Hur många av er tror att de som anmälde sig var helt vanliga människor med ett genomsnittligt intresse för klimatfrågor?"

Inte många, skulle jag själv tro. Klimatproffs finns det gott om nu sen 1998 och framför allt sen Al Gore hov upp sin baryton.

söndag 27 september 2009

Ekofascismen ur ett historiskt perspektiv


Läs och begrunda. Miljörörelsen var kanske bra en gång i tiden, på naturalismens tid. Men när först nazisterna fick tag i den och sen övervintrande sådana började stödja efterkrigstidens miljömänniskor spårade den ur helt. Att miljörörelsen till större delen är bra betyder ingenting så länge ekofascisterna styr agendan. Lika hemskt är det att övervintrande kommunister har tagit tag i denna rörelse och nu försöker göra karriär på nytt genom "miljötänkande".

Och som jag skrivit på annat håll här i bloggen, idioter är idioter, oavsett politisk, religiös eller geografisk hemvist.

lördag 26 september 2009

Tack Iran!

Tack Iran för era dumheter med hemliga kärnanläggningar och snack om att utplåna Israel! Tack för detta! Genom att dra på er vreden från de 20 rikaste länderna i världen tog ni rampljuset från klimathyckleriet. Skönt att se att vanlig mänsklig idioti fortfarande kan dra på sej vrede från världssamfundet. Girigheten hos politikerna fortsätter dock. Vanligt folk får även i fortsättningen finna sej i att bli hunsade av maktgalna girigbukar.

Tillägg: DN skriver i vanliga alarmistiska ordalag om klimattramset och G20-mötets problem.

fredag 25 september 2009

Härskarteknik - skrikmåsarnas bästa sätt att nå folk


Oscar Swartz belyser på ett glimrande vis hur bristen på källkritik genomsyrar vår gammelmedia. En rapport om övergrepp på barn blev på olika vis till en FN-rapport, trots att man på UNICEF egentligen inte hade med den att göra. Papegojorna pladdrade på för att de gärna vill ha med braskande nyheter som skrämmer folk och det spreds snabbt - och glömdes lika snabbt. Det är bara alarmisterna inom paniklobbyn som fortfarande skriker, de jag kallar skrikmåsar. Sanningen är nog att risken för att ens barn ska drabbas är försvinnande liten. Det är inga arméer som drar över nätet i jakten på barn som de kan våldföra sej på.

Skrikandet på vargen är en liten men synnerligen effektiv del av det som kallas härskarteknik. Samma sak gäller förstås inom klimatfrågan. Där sitter motsvarande grupp skrikmåsar och försöker övertyga och skrämma vanligt folk med jordens undergång om vi inte slutar leva som vi gjort de senaste 200 åren. Det gäller förstås även musik- & filmindustrin, fast där är skrikandet mer öppet motiverat av girighet. De andra grupperna vill ha makt. Inom mediamaffian är man ute efter såväl pengar som makt.

Konklusion: ECPAT, musik- & filmindustrin och IPCC är skrikmåsar. Verkligheten är en helt annan...

Härsknarteknik

Rubriken är en kombination av adjektivet härsken och det som kallas härskarteknik. Anledningen är förstås dagens snackis, det 27-åriga kött som såldes bl a till Polen trots att det enligt ett avtal inte fick säljas inom EU. Med tanke på att kött är en matvara som härsknar fort, även i frysen, är blotta tanken på att över huvud taget använda kött som är 27 år gammalt rent ut sagt motbjudande. 27 år sen, det var 1982. Det borde ha konsumerats redan då. Det året var ett varmt år, den varmaste sommaren som uppmätts i Sverige i modern tid (tillsammans med 1994), det var alltså ett fint år för att äta hamburgare och annat som tillretts på kött. Men det skulle ha ätits upp till fullo redan då. Inte frysas in och sparas till nästa sekel!

torsdag 24 september 2009

Hunden som åt upp den globala uppvärmningen


Rubriken är översatt från Anthony Watts' inlägg där han återger Patrick J. Michaels' artikel "The dog that ate global warming". Han refererar där till hur forskare fuskar med metoder och resultat. Det handlar om två meteorologer i England, Jones & Wigley, som hade samlat material från termometrar runtom i världen för att kunna utröna om det hade skett nån temperaturökning och om den i så fall berodde på människan. Redan där borde man dra öronen åt sej för riktig vetenskap ska vara förutsättningslös. När dessa herrar publicerat sina resultat ville förstås andra forskare ta del av originalmaterialet, ursprungsdatan för att se om de kunde få fram samma resultat. Det var här som de fula spelet började.

Det absolut bästa (eller sämsta om man så vill) är sättet som en av forskarna snoppade av en kollega som ville ta del av materialet som man använde för att propagera för global uppvärmning orsakad av människan.

"We have 25 years or so invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it?

Phil Jones, en av de brittiska meteorologerna, sa detta till en forskare i Australien, Warwick Hughes, när den sistnämnde ville se data på hur temperaturen utvecklats under det senaste seklet. Phil Jones visar här upp en syn på kolleger som är synnerligen ovetenskaplig och antisocial. Han är rädd att kollegan ska komma fram till en annan slutsats, nämligen att det inte skett någon global uppvärmning. Flera har försökt få tillgång till materialet Jones har, eller snarare hade. För det visar sej nu att det är borta! Sen kom då den hund som åt upp den globala uppvärmningen.

Roger Pielke jr, erkänd professor i miljöstudier, ville se materialet han med. Jones svarade att originaldatan var borta, den hade förstörts för de kunde inte spara den på samma vis på 1980-talet som man kan idag. Det finns endast kopior och diagram kvar, men originalen är alltså borta. Vilket ju är totalt nonsens. Som Michaels själv skriver: If there are no data, there’s no science (om det inte finns några data, är det inte heller vetenskap).

Så mycket för vetenskapsmännens enighet i en viss fråga. Den "enigheten" ger jag inte mycket för. Läs Richard Lindzen, läs Steve McIntyre, läs Fred Goldberg, läs vem ni vill av ca 2000 forskare inom området fysik så finner ni att det inte finns någon enighet, inte i något fält.

Hur mycket ska vi tåla från AGW-sidan?


Jag orkar inte ens kommentera. Det får andra göra...

onsdag 23 september 2009

Greenpeace och verkligheten

En liten artikel i Aftonbladet får mej att dra på munnen. Den handlar om att vår statsminister skulle vara en lögnare och hycklare. Det är inget nytt, alla politiker är såna, av tradition ända sen den första politikern kom till. Nej, det som är anmärkningsvärt är att det är Greenpeace som försöker få Reinfeldt att se ut som en hycklare i klimatfrågan. I insändarartikeln skriver en av Greenpeace ansvariga i Sverige att allt tal om nedskärningar i utsläpp bara är spel för gallerierna.

Det är klart att det måste vara så. Om Reinfeldt är den smarta person han ser ut att vara måste han dels inse att hela snacket med klimathotet egentligen är en överdriven fråga som man lätt skulle kunna avfärda, men också dels inse att detta måste göras steg för steg. Det finns mäktiga krafter där ute som man inte bör stöta sej med. Pengar står på spel och det behövs nåt som kan avleda folks uppmärksamhet bort från viktiga frågor inom miljön, som t ex hur man ska se till att kvicksilver och bly undanskaffas utan att biotoper skadas. Det är frågor politiker - och även miljörörelsen numera - gärna duckar för. Ickefrågan om koldioxid har tagit över helt, precis som freoner gjorde på 1980-talet då man trodde att de skadade ozonlagret.

Verkligheten, kära vänner från Greenpeace, är den att allt handlar om pengar, om makt och viljan/önskan att behålla båda. Att kalla politiker för lögnare och hycklare är en sak, det kan vi alla göra, men att befatta sej med en ickefråga som klimatfrågan är bara löjligt, både från ert håll och politikernas.

måndag 21 september 2009

USAs senat ger världen hopp om förbättring

Den amerikanska senaten vill inte ge klartecken för en klimatlagstiftning i år. Kina vill inte sänka sina utsläpp, inte heller Indien och vill inte dessa länder göra nåt kommer inte heller Ryssland att göra nåt. Sydafrika vill också utvecklas och kommer inte att göra nåt, trots Reinfeldts försök att påverka dom vid det senaste besöket där. Det finns hopp om en bättre värld. De kan tjäna pengar på denna klimatbluff även utan att tvinga på oss vanligt folk detta lurendrejeri. Vad bra att vi inte får nåt klimatavtal. Jippi! Om vi nu kan bli av med de mest rabiata idéerna kring människans påverkan av klimatet så skulle vi få en bättre värld, både för oss och det vi lever i.

Samtidigt som detta antisnillenas möte i Köpenhamn ska äga rum ska Dansk Folkeparti, detta främlingsfientliga knasparti, anordna ett antiklimatmöte. Smaka på ordet, antiklimatmöte. Det låter som nåt för vår skeptiker som på sista tiden hittat både det ena och det andra ordet skapat kring detta ord klimat. Det ena är tokigare (koldioxidbantare) än det andra (klimatbekämpning). Värst av alla är nog ändå den yrkestitel Volvo gett en av sina medarbetare, koldioxiddirektör. Löjligt nog godkänner det inbyggda rättstavningsprogrammet i Firefox dessa ord!

Appendix:
Att miljörörelsen och dess ideologi (eng. environmentalism) till stora delar är ond är en sak, men att de lyckats få politikerna att gå i deras ledband är alldeles för mycket. Människan är en del av naturen och det vi gör är helt i linje med vår natur, så som vi är skapta av den.

PS Detta är bra skrivet. LÄS! DS

lördag 19 september 2009

Mer dumheter från WWF

Världsnaturfonden skämmer ut sej än en gång. Nu är det en av deras representanter som på Madagaskar har lett en kamp mot kolbrytning på ön som skulle ha givit 2000 människor jobb och området en chans att utveckla miljön snarare än att förstöra den som hittills varit fallet. Mark Fenn heter stollen ifråga som sagt att "people are happy to be living such impoverished lives". Han har vidare sagt att utbildning inte är nåt prioriterat bland folk på ön så fattigdom är bara bra för dom.

Världsnaturfonden har ju dabbat sej fler gånger förut, som lögnerna om isbjörnarna och det tokiga med reklamannonsen. De är elitister numera och går maktens ärenden. Den som uttrycker motsatsen vet antingen inte mycket om hur den moderna världen funkar eller har huvudet i sanden.

Kättaren har också skrivit om detta.

fredag 18 september 2009

Järnvägen behövs och ska prioriteras

Det anser jag verkligen. Den miljömässiga aspekten bryr jag mej inte om, såvida vi inte talar om närmiljön. Fler tycker så också. De skriver i en artikel i Svenska Dagbladet att järnvägen behöver byggas ut, inte läggas ner som börjat ske igen. Det är mycket bättre och mer kostnadseffektivt på sikt att ha transporter på järnväg än på bilväg. Motorvägar är till för lättare transporter och privatpersoner på kortare sträckor, som jag ser det. Att då lägga ner korta järnvägssträckor som tydligen är en nagel i ögat på vissa politiker är bara kortsiktigt och dumt. Regeringarna, oavsett färg, får passa sej jävligt noga! Vi kan rösta bort dom väldigt enkelt.

Sen att artikeln i SVD är väl ute och cyklar med fakta må vara hänt. Såna här opinionsbildare bryr sej inte speciellt mycket om fakta eller ens sanningen bakom utan det är Budskapet som ska fram.

torsdag 17 september 2009

Klimatbeslut tas utan stöd i forskningen


Smaka på den rubriken. Det börjar gå åt rätt håll, även inom media. Att forskare i gemen är emot hela AGW-tramset är mer eller mindre dokumenterat sen en tid tillbaka men att media nu börjar ta upp det är ett tecken i tiden. Bäva månde framför allt våra politiker men även mediarepresentanter som Karin Bojs (DN) och Susanna Baltchefsky (SVD) med flera. Läs gärna denna slakt av en DN-artikel som Per Welander utför.

PS snodde en bild från Maggies blogg...

onsdag 16 september 2009

Produktplacering istället för reklampauser framtidens melodi


Bilden hänsynslöst "stulen" från en annan blogg

Jag störs av reklampauserna, framför allt de som bryter mitt i en scen helt utan rim och reson. Jag är nog inte ensam i att tycka så. Med utvecklad teknik som gör det möjligt att välja bort reklamen i realtid funderar reklambyråerna och TV-kanalerna nu på att införa produktplacering i programmen istället. För egen del har jag inget emot det. Så länge det inte stör själva handlingen får de visa vilka produkter de vill. Kanske möjligheterna att gå på toaletten eller göra en macka blir sämre men det får man ta. TVn ska inte styra ens liv, egentligen.

måndag 14 september 2009

Fördelningen av metan och koldioxid i världen enligt satellitdata


Metanvärden

Koldioxidvärden

Ta en titt på bilderna ovan. Det är från GOSAT, en satellit vars uppgift är att kolla växthusgasernas sammansättning och blandning i vår atmosfär. Informationen ovan är från slutet av april i år, ca en vecka. De passar rätt väl samman men visar bara landområdena, inte haven. Förmodligen för att det skulle bli alldeles för rött på den skalan. Nåt jag tycker är konstigt är att trots att detta är ett japanskt projekt visas inget för Japan. Lika konstigt är att USA har så lite registrerad koncentration. Den största koncentrationen är kring skogar, städer och öknar, vilket inte är förvånande. Men ingenstans är koncentrationen högre än 390 ppm. Det skulle alltså göra att medelvärdet i atmosfären egentligen är mycket lägre än de 382 ppm som uppges i pressen och vetenskapliga artiklar. Förmodligen är koncentrationen under 300 för hela världen, vad än vissa viktigpettrar anser.

Detta betyder en hel del för de som till varje pris ska vidmakthålla klimatbluffen.

En annan typ av alarmister får på huden

Det är inte bara koldioxidhysterin jag går i taket inför. Fildelningsfrågan är också en intressant sak att ta upp, liksom det som tycks bli DNs stora diskussionsämne idag, nämligen den om den unge eleven som trakasserats under stora delar av sin skolgång och som vägrar gå tillbaka till den skola där han plågats. Vi tar det i omgångar.

Först ut är nyheten att Black Internet, den operatör som ålades av Stockholms Tingsrätt att strypa åtkomsten för delar av The Pirate Bay nu tänkt om och tänker överklaga det beslutet. Strongt gjort att våga tänka om i den här frågan. Det kan aldrig vara rätt att hindra folk att få tillgång till internet, speciellt som det i det här fallet inte är avgjort än hur det ska gå.

Den andra, en riktigt stor fråga förresten, är den med en trakasserad kille med vissa problem där skolan han ursprungligen gått i hotar med böter för att han inte vill gå där. Bakgrunden är att han trakasserats och för den sakens skull fått gå på en annan skola. Nu vill dock känslokalla typer tvinga honom tillbaka till den skola där trakasserierna ägde rum.

Såna här alarmister kan vi klara oss utan. Att Skolinspektionen inte har nån jurisdiktion att bötfälla eller stämma enskilda skolor är väldigt dåligt. Det är synd att byråkrater ska få ha jobb inom såna viktiga institutioner som skolor. Det är också synd att skolorna ska styras av kommunerna. Det var bättre när staten styrde. Jävla Göran Persson!

lördag 12 september 2009

Nåt att bita i för våra kära alarmister

Om man får tro det som skrivs i den här artikeln, och det gör jag, är vår kunskap om fysik väldigt begränsad. Solen överför energi till vår planet genom magnetosfären på ett hittills okänt vis. Forskningen, utförd vid UCLA i USA, verkar tyda på att solvinden för med sej energi som tycks värma upp vår planet. Vi får helt överväga om det vi hittills vet om fysiken verkligen är allt. Det finns uppenbarligen mycket att upptäcka där ute.

En av kommentarerna till artikeln innehåller följande tänkvärda spörsmål som bör undersökas:

1. Enorma sandstormar på Mars, trots att den planeten endast har 1% av vår atmosfär
2. Saturus relativt heta nordpol, trots att den varit i skugga de senaste 15 åren
3. varför är vindhastigheterna så höga på de stora planeterna där det är mycket kallare än på jorden och många ämnen som på vår planet finns i gasform endast finns i flytande form?
4. blixtar på Venus trots att temperaturen där är ca 500 grader. Moln av den typ som förhärskar där tillåter normalt inte blixtar. Ändå finns de där...

Dessutom kan tilläggas att samtidigt som genomsnittstemperaturen stigit på jorden har den gjort det även på Mars och Jupiter. Den sjunker nu på jorden, snart bör vi veta om den gjort det på de andra planeterna.

Det som antyds i Anthony Watts inlägg är att det som följer med solvinden ligger bakom uppvärmningen av jorden och nu när solen är mer inaktiv igen. Det är nåt för de självutnämnda experterna inom klimatområdet att bita i. Speciellt som de skyller på en helt oskyldig del av atmosfären för detta som skett mellan ca 1800 och 2000 och som INTE har med nån islossning i Arktis att göra, det är sommaren i sej som gör så.

torsdag 10 september 2009

Vindkraftsbolagen kommer undan med massmord


Den här amerikanska artikeln beskriver vad som kan bli allt vanligare i våra skogar, nämligen tusentals fåglar som dödas av vindkraftsverkens blad och luftströmmar. I USA dödas tusentals fåglar varje år av vindmöllor medan oljebolagen och andra bolag åker dit för att några hundra fåglar dör pga kontakt med olja eller elledningar.

Detta vill vår regering satsa på, ivrigt påhejade av oppositionen. Usch!

Då är det bättre att läsa dessa tre artiklar, en, två & tre.

onsdag 9 september 2009

Microsoft - det desperata företaget

Microsoft är på krigsstigen för fjuttionde gången i ordningen. De är verkligen rädda där i Redmond, Washington, för det stora hemska monstret från Silicon Valley, nämligen Apple Inc. I och med den kommande lanseringen av det som hittills kallats Windows 7 går Microsoft ut med en reklamkampanj där man desperat försöker visa världen att Mac OS X minsann inte är det bästa operativsystemet. Man visar upp 16 "argument" varför vanligt folk som köper datorer inte ska välja en Mac.

Framför allt det femte argumentet skriker desperation. På vilket sätt skulle snygga bakgrundsbilder, inbyggda skärmsläckare och diverse ljudscheman vara en fördel med att ha windows? Det finns inbyggt i alla operativsystem sen hedenhös, nåja, i alla fall sen mer än 10 år tillbaka i tiden. Att mängden spel och andra program sen skulle vara ett argument att skriva hem om förstår inte jag. Det är exakt samma argument som "750 miljoner flugor kan inte ha fel - ät skit!"

MacWorld gör rätt i att göra narr av Microsofts tilltag. Apple gör rätt som fortsätter beskriva PC-världen som en grå och trist värld. Vill man ha humor från Microsoft kan man alltid se deras VD Steve Ballmer göra våra närmaste släktingar sällskap i en dans.

Den okända sidan hos The Beatles

Att artister då och då svär i sina låtar vet väl alla. Nu visar det sej att det finns en rätt främlingsfientlig version av The Beatles klassiska låt "Get Back" från 1969. Här nämns bland annat pakistanier i ett mindre smickrande sammanhang. Låten var en protestsång mot vad man kände inför invandringen av just pakistanier och indier vid den här tiden. Som alla andra främlingsfientliga synsätt beror det på okunskap. Fast jag vet inte vad herrar McCartney och Starkey anser idag ifråga om invandringen. Det bryr jag mej inte om heller. De har kanske ångrat hur de framförde låten från början.

lördag 5 september 2009

Den gröna fatwan

Herrar Lundgren och Radetzki är aktuella med ännu en artikel om synen på klimatdebatten. Den här gången går de ut i Newsmills forum. De menar att politiker och vissa forskare som hungrar efter pengar och ära har försökt stoppa en diskussion om klimatet. Alla satsningar på att åtgärda klimatproblemet är dock lönlösa eftersom det, även om det hade funnits ett problem, inte kan lösas genom att strypa utsläppen. Om det hade funnits ett problem hade det varit bättre att rida ut stormen, menar de.

De är inte ensamma. Hans Palmstierna försökte sätta sej in i debatten genom att söka information om den och de faktorer det handlar men han gav upp. Han gör en jämförelse med tidigare debatter som dött ut (ozon, kommande istid) och funnit att det är samma typ av människor hela tiden som kommer med domedagen. Han har kommit fram till att debatten borde stoppas och helt och hållet opartiska granskare sätts in att gå igenom materialet. Men det kommer aldrig att hända, skriver han.

Så fortsätter alltså den gröna fatwan. Vi får se vem som får rätt. Jag tror mej veta vem...

torsdag 3 september 2009

Avvisad annons för Världsnaturfonden skapar ilska i New YorkBilden ovan (klicka för större version) var tänkt att i en annons för World Wildlife Fund jämföra tsunamin i Indiska Oceanen 2004 med attackerna mot World Trade Center 2001. Det var en brasiliansk reklambyrå som gjorde den här annonsen men den avvisades av Världsnaturfonden, enligt dom själva. Så här skulle slagorden ha varit "The Tsunami Killed 100 Times More People Than 9/11. The planet is brutally powerful. Respect it. Preserve it." Visserligen sant men smaklöst.

Bilden har dock läckt ut i alla fall och skapar nu ilska, inte bara mot reklambyrån utan även mot Världsnaturfonden som över huvud taget beställt en annons av reklambyrån. Mer att läsa här. Här med, liksom här och här.

Är Världsnaturfonden verkligen samma organisation som den en gång var? De har snöat in på isbjörnar och koldioxidbluffen och hade ett tag en annons om "druknande" isbjörnar innan de blev påkomna med en lögn.

Uppdatering: Anthony Watts har också kommenterat detta. Han skriver att det också gjordes en video kring detta. Hur oskyldiga är Världsnaturfonden i denna sak egentligen?

Uppdatering 090904: Resumé skriver om detta, och skandalen växer. Tack för dom länkarna, Skeptikern.

Uppdatering 090907: Sent omsider skriver DN om detta men har det på en ganska undanskymd plats.

tisdag 1 september 2009

Forskare vill "rena" planeten


Royal Society tar ytterligare ett par steg bort från all vett och sans med ett antal förslag som bland annat går ut på att man ska suga koldioxid från luften med speciella "dammsugare". Ett annat förslag går ut på att man ska slänga ut finfördelat havssalt i den övre atmosfären. Bilden ovan visar hur det senare förslaget skulle gå till.

Ska bli intressant att se bokföringen bakom detta projekt. Likaledes intressant blir det att se hur det går till att se när det hela går åt pipan. Håll ångan uppe, mina kära alarmister! Vi realister ser så gärna på när ni skämmer ut er.

Uppdatering 090902: Karin Bojs på DN har uppenbarligen läst samma artikel på BBCs hemsida. Hon koncentrerar sej tydligen mer på det som stod om att gräva ner utsläppen.

Jag undrar hur många av mina gamla klasskompisar som håller med mej?

Jag gick humanistisk linje på ÖP i Ystad nån gång för eoner sen med bara tjejer som klasskompisar. Just det, jag var enda killen i klassen, i ämnen som traditionellt sett är manligt dominerade ämnen, språk och historia.

Men det är egentligen inte för att minnas nåt jag borde ha glömt bort för länge sen som jag skriver nu utan för att se om det är nån av dom som läser Sydsvenskan på nätet och således ser mitt blogginlägg om klimathysterin som grasserar värre än sjukdomar eller religiöst dravel. Jag har hackat på Lotta Hedström (MP) tidigare och nu gör jag det igen, professionellt sett alltså. Hur hon är som person vet jag inte och det har inte med saken att göra. Det är hennes professionella åsikter jag ogillar. Hon deltar i nåt som kallas Klimatberedningen och som har arbetat i två år med att få fram vad som kan hända med Skåne i framtiden. Det talas lite vagt om havsnivåhöjningar på en meter och annat smått & gott.

Så här skriver Klimatberedningen för Skåne om vad som väntar regionen i framtiden:

Konkret väntas Skåne drabbas så här:
* Fler sjukhusinläggningar till följd av värmeböljor
* Pollen året om
* Nya sjukdomar sprids genom fästingar och myggor
* Smittspridning ökar i mat och dryck
* Förorenat dricksvatten på grund av kraftig nederbörd
* Fuktproblem i hus
* Mer bekämpningsmedel i jordbruket

Första punkten är rent ut sagt fantastiskt dåligt uttänkt. Värmeböljor är en realitet och en möjlighet varje år, av den enkla anledningen att när det är sommar blir det varmt när solen skiner från klar himmel. Så enkelt är det. Fast nu är solen väldigt inaktiv och då blir somrarna blöta och rätt kalla. En enda solfläck på 51 dagar och bara några enstaka protuberanser.

Andra punkten är lika dum den. Pollen finns redan nu året om, oavsett om vi eller andra levande ting sprider dom. De lossnar från träden, blommor och andra plantor och förs med vinden eller i nåt djurs päls tills de lossnar igen. Samma med nya sjukdomar som sprids med fästingar och myggor. Där får vi skylla på globaliseringen, vi åker till länder vi aldrig sett förut, blir stuckna av odjur och sen får vi hem dessa bakterier, virus och andra små encelliga dumheter.

Förorenat dricksvatten har vi redan. Vi har reningsanläggningar som redan kan ta hand om många gånger så mycket vatten som redan finns. Dessutom har vi rullstensåsar som på ett mycket effektivt sätt tar hand om föroreningar. Förresten har alarmister som tror på människans roll i temperatursvängningarna fel om att det skulle regna mer när det blir varmare. Det är faktiskt tvärtom. Ju varmare det blir desto torrare blir det. Läs lite Henrik Svensmark istället så förstår ni hur det hela hänger ihop. Moln bildas för att fukt stiger och kondenseras när de möter joner från kosmisk bakgrundsstrålning.

Fuktproblem i hus? Vad menar Lotta & co? Har vi inte det redan nu eller är det nån bluff för att lura försäkringsbolagen?

Mer bekämpningsmedel i jordbruket. Nåja, det finns bra saker i deras arsenal också. Vi har övergött våra åkrar. Kanske de ska vila lite. Träda är faktiskt bra i längden, även om bönderna inte håller med.

Att havet håller på att äta upp Skånes kuster har inget med någon global uppvärmning att göra, än mindre med en gas som vi behöver för att leva. Det har mer med erosion och det faktum att södra Skåne sjunker att göra. Varför sjunker då södra Skåne? Jo, för att den delen var inte lika nedtryckt av isen för 50000 år sen och den nådde därför sin högsta punkt redan för några tusen år sen. Sen dess har den fjädringseffekt som ser till att Höga Kusten i Ångermanland stiger med mer än en cm per år samtidigt lett till att marken i södra Skåne sjunker. Så enkelt är det.

Några glaciärer smälter inte bort, inte så att det skulle bli såna här nivåer som knasbollarna i IPCC har hittat på. För att så ska ske måste vi flytta hela planeten ca 40 miljoner km närmare solen och det kan vi inte. Så några 100 cm till år 2100 behöver våra ättlingar inte oroa sej över. De behöver snarare oroa sej över många av sina far- och morföräldrars mentala hälsa när de yrar om koldioxid och global uppvärmning. De som inte kunde skilja på miljö och klimat...

Nu får vi se först om några av mina forna klasskamrater läser detta samt om de håller med mej. Jag tror inte det. Vad jag minns från plugget var de i min klass som var synnerligen miljöintresserade men var helt insnöade på fel saker.

Populära inlägg