måndag 25 mars 2013

Kamerahörnan: Vem blir skurk nu?

Ett lagförslag har lagts om att förbjuda så kallad kränkande fotografering. Det här lagförslaget oroar många yrkesfotografer. Det verkar som om man vill komma runt de domar Högsta domstolen fastslagit i många ärenden rörande så kallad smygfotografering och den vägen komma åt all sorts fotografi. Hittills tycker i alla fall jag att befintlig lagstiftning fungerar utmärkt. Kränkande är det bara om ett ordinärt privatlivs helgd blir stört. I övrigt tycker jag att man ska få plåta lite hur man vill, inom rimlighetens gränser.

Det är inte bra att man fingrar för mycket på folks rättigheter. Privatlivet är viktigt att hålla utanför andras påträngande ögon men det är faktiskt sällan som fotografer verkligen kränker privatlivet. De man "jagar" är oftast på offentlig mark och rör sej bland andra offentliga personer. Smygfotografering är inte heller så enkelt att lagstifta emot. Ska fågelskådare förbjudas verka, ska privatdetektiver som vill avslöja försäkringsbedrägerier förbjudas verka osv? Det är fluktare och andra knasbollar man vill åt men risken är att man får så många med på köpet att yttrandefriheten hotas, såvida inte det är det hemliga målet. Nej, nu låter jag som ett konspirationsnöt.

Så blir det ju förstås inte alls. Lagen, om den går igenom, kommer inte att få något större genomslag på fotografins område annat än att domstolarna får ännu fler lagar att tolka. Det är dock bra att vi diskuterar vad det innebär i slutändan.

Gällande lagstiftning räcker gott, anser jag. Bild från Wikipedia."Arkitektur är frusen musik."

Populära inlägg