onsdag 12 juni 2013

Eva Franchell. Aftonbladet. Klimatdravlet. Behöver man skriva mer?

Eva Franchell på Aftonbladet är i farten igen och med det menas förstås att hon spyr ur sej orimliga påståenden om vår natur och klimatet. Det hade kunnat räcka med dessa rader men på nåt vis känns det fel att bara skriva kort om hennes påhitt. Det måste till nåt längre för okunskapen (ignorans med ett finare ord) i det slabbiga och slemmiga hon vågar kalla krönika är så stor att det är förvånande att så många håller med.

För det första, vad som händer med vår miljö har inget med den förda politiken att göra. Hade hon varit lika fördomsfull om det varit en socialdemokratisk regering vid makten nu? För det andra, det är överfiskning och övergödning som är orsaken till att algblomningen är så stark. Östersjön är ett starkt begränsat hav till såväl ytan som volymen. Inte bara så att bottnarna nära kusten håller på att stryka med på grund av att fisken försvinner och övergödningen, utan det har redan från början funnits stora döda områden i Östersjön pga detta innanhav inte får så mycket syre som andra innanhav. Det är endast genom regnen, floderna men framför allt bälten mellan Jylland och Skåne som syret tillförs och det är inte alltid tillräckligt.

För det tredje har detta absolut inget med klimatet att göra. Algerna blommade på 1800-talet också när det var kallare än nu. Det blommade för 80 år sen också när det var varmare än nu. Problemet är som redan beskrivits, övergödning och överfiskning. Kommer de att trivas i ett varmare klimat? Det vet vi faktiskt inte. De kan komma att konkurreras ut av andra som gillar varmare väder mer. Det kallas anpassning. Att anpassa sej eller dö ut är en av grundpelarna i Darwins version av evolutionen.

Faktum är att skulle isen i Arktis smälta i sån mängd som alarmisterna tror skulle det vara bra för Östersjön men mindre bra för algerna eftersom syre tillförs i större mängd, på sikt.

Kanske hör Eva Franchell till de gröna rötterna som beskrivs i den här artikeln? Det verkar onekligen så. Man får en uppfattning att det egentligen inte är en kamp om och för planeten som sådan utan en kamp för herraväldet på den. Det är viktigare med makt och att få in så billiga och skadliga poäng på de politiska motståndarna som möjligt. Gärna med associationer av det slag Franchell kommer med här, att antyda att det är den moderatstyrda politiken som ligger bakom algblomningen. Snacka om dösnack, Franchell!

Jag avslutar med ett antal väl valda ord av George Carlin. Han hade en hel del kloka ord att säga om både det ena och det andra."Oh Beautiful for smoggy skies, insecticided grain,
For strip-mined mountain's majesty above the asphalt plain. 
America, America, man sheds his waste on thee,
And hides the pines with billboard signs, from sea to oily sea."

Populära inlägg