onsdag 23 september 2009

Greenpeace och verkligheten

En liten artikel i Aftonbladet får mej att dra på munnen. Den handlar om att vår statsminister skulle vara en lögnare och hycklare. Det är inget nytt, alla politiker är såna, av tradition ända sen den första politikern kom till. Nej, det som är anmärkningsvärt är att det är Greenpeace som försöker få Reinfeldt att se ut som en hycklare i klimatfrågan. I insändarartikeln skriver en av Greenpeace ansvariga i Sverige att allt tal om nedskärningar i utsläpp bara är spel för gallerierna.

Det är klart att det måste vara så. Om Reinfeldt är den smarta person han ser ut att vara måste han dels inse att hela snacket med klimathotet egentligen är en överdriven fråga som man lätt skulle kunna avfärda, men också dels inse att detta måste göras steg för steg. Det finns mäktiga krafter där ute som man inte bör stöta sej med. Pengar står på spel och det behövs nåt som kan avleda folks uppmärksamhet bort från viktiga frågor inom miljön, som t ex hur man ska se till att kvicksilver och bly undanskaffas utan att biotoper skadas. Det är frågor politiker - och även miljörörelsen numera - gärna duckar för. Ickefrågan om koldioxid har tagit över helt, precis som freoner gjorde på 1980-talet då man trodde att de skadade ozonlagret.

Verkligheten, kära vänner från Greenpeace, är den att allt handlar om pengar, om makt och viljan/önskan att behålla båda. Att kalla politiker för lögnare och hycklare är en sak, det kan vi alla göra, men att befatta sej med en ickefråga som klimatfrågan är bara löjligt, både från ert håll och politikernas.

Populära inlägg