torsdag 7 augusti 2014

Historiehörnan: Göbekli Tepes främste utgrävare död i hjärtattck

Klaus Schmidt, som grävde ut Göbekli Tepe i sydöstra Turkiet från 1996, har tyvärr dött i en hjärtattack. Han dog den 20 juli år men det är först nu det har kommit till min kännedom. Sorgligt, han var en väldigt kunnig man som ökade vår kunskap om övergången mellan jägarkulturerna och den kommande jordbrukarkulturen för 12,000 år sen.

Här är han i ett tal han höll den 15 juni på Smithsonian Institute i Washington DC, USA, i år:


Schmidt kommer att saknas stort, men arbetet kommer att fortsättas som han säkert hade velat.


"If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree."

Politikerna och sanningen om storbranden

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson kör det typiska opportunistiska tåget rätt in bland lågorna i storbranden i Västmanland och menar i förbigående att branden är ett utslag av de mänskligt inducerade klimatförändringar Romson och hennes följare lever så högt på. Att branden startades av rent slarv vid skogsavverkning och blev så stor på grund av området är torrt i enlighet med det rådande klimatet i området på sommaren bryr sej såna som Romson inte om. Det viktiga är ju att koppla denna händelse till klimatet.

Politiker gör allt för att vinna politiska poäng på en stor och katastrofal händelse, i stort sett allt verkar det som. Medan politiker gör allt för vinna sina poäng på motståndarsidan avslöjas det att ingen av dom egentligen vill ta itu med det överhängande problemet på allvar, nämligen att det saknas beredskap för såna här bränder sen politikerna sagt nej till införskaffande av materiel som behövs för att bekämpa såna här bränder. Problemet ligger i att alltför mycket lagts på lokala myndigheter och politiker, istället för att vanligt folk fått chansen att gå samman och skapa ett brandförsvar värt namnet.

Problemet är just det att vi har för stor tilltro till den offentliga sektorn, framför allt på lokal nivå. Att skylla på klimatförändringar är att göra det alltför lätt för sej. Strutsar gömmer inte huvudet i sanden för att de är rädda, de lyssnar efter insekter och andra smådjur de kan fånga. Men politiker med en kollektivistisk inställning och med klimatet som ledstjärna gömmer nog mer än gärna huvudet i sanden när de får svar på tal. Men de kommer inte att få svar på tal från våra etablerade medierepresentanter.

Romson började med associationen till klimatet. Undras vilka politiker som följer henne i spåren. Vissa politiska kommentatorer har redan höjt sina röster i frågan, och det är definitivt inte kul läsning. Ingen bra läsning heller."A book, too, can be a star, a living fire to lighten the darkness, leading out into the expanding universe"

Norrlandsriket - vad var det för något?

Jag har berört termen Norrlandsriket tidigare, men bara i förbigående. Nu känner jag att det är dags att fördjupa mej i ämnet och samtidigt lära mej själv lite mer om detta rike, som endast är belagt på arkeologisk grund. Det är bland annat Evert Baudou som vi ska tacka för att vi alls ägnar perioden runt vår tideräknings början och fram till ca 1000-talet i Norrland någon uppmärksamhet alls. Det är bra att denna del av Norden uppmärksammas för det är ett fascinerande arbetsområde.
Karta över de områden i Norden före år 1000 där enskilda riken uppstod tidigt. Norrlandsriket är det område som ser ut som en konstig klubba.
Termen Norrlandsriket är kanske fel idag för den beskriver ett rike i egentliga Norrland som belagts arkeologiskt och som stiger in i historiens ljus först när området kommit att delas upp mellan Sveariket och Norge. Norrland idag är allt från Gästrikland upp till Treriksröset men på 900-talet var det benämningen på ett geografiskt sett betydligt mer begränsat område, enbart upp till södra Ångermanland. Det är detta område som har kallats Storhälsingland. Möjligen hette riket också Hälsingland.

Detta område gick över till kristendomen ganska sent, vilket har räddat många legender kvar. Det var inte förrän på 1300-talet som man helt och hållet blev en del av Sverige. Tyvärr har området blivit styvmoderligt behandlat av forskarna, som nästan bara grävt i och kring Mälaren, med vissa utvikningar till övriga Sydsverige.

Om vi får tro Saxo Grammaticus (dansk lärd skrivare på 1100-talet) hade Hälsingland kung som titel på sina ledare, precis som längre söderut. Men Saxo var propagandaskrivare och var ute efter att förhöja sitt eget lands status. Att då nämna andra riken i förbifarten är ett plus för honom. Men det finns gårdar i såväl Hälsingland, Jämtland, Medelpad som Ångermanland som kallas kungsgårdar och som är från tiden före år 1000. Förmodligen ville de hävda sej gentemot andra områden och visa att de minsann var ett eget rike som stod emot omkringliggande riken.

Hälsingland hade också adel, varav Bureätten är den mest kända med anor möjligen tillbaka till 1200-talet, och känd minst sen 1500-talet. Jag skriver 1200-talet eftersom DNA-undersökningar pekar på ett gemensamt ursprung i Hälsingland under denna period.

Ett tecken på att man har haft något att försvara är förekomsten av fornborgar, och likt fornborgarna längre söderut är de i Hälsingland placerade på en höjd med utsikt över en floddal eller vid havet. Men de är färre än längre söderut, vilket antingen betyder att de var bättre på att försvara sej eller att de hade andra sätt att försvara sej på, kanske som folket längs Kalmarsund eller i Bohuslän där man hade timmerstockar nedstuckna i bottnen vid strategiskt viktiga farleder.

Det stora problemet är att vi bara har fragmentariska bilder av det som en gång var ett rike som var rikt genom handel och som bestod ända fram till början av medeltiden, alltså ca år 1000. De stora och rikt utrustade gravhögarna vittnar inte minst om detta. En plats i Hälsingland har till och sitt namn efter en av dessa högar. Här framställdes järn ur myrarna och jorden redan för 2000 år sen.

Så, vad var då Norrlandsriket för något? Jo, en tidig version av Hälsingland med omnejd. De landskap som idag heter Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbottens kustland samt Gästrikland var antingen allierade eller lydriken, om de inte grundades av folk från Hälsingland, eller vice versa. Det finns fortfarande mycket kvar att lära om detta rike, om det nu var ett rike enligt de parametrar vi lägger in i ordet rike. Det behöver inte ha varit ett sammanhållet rike med en enda kung eller annan ledare.

Jag skulle vilja se att modern radarteknik används i görligaste mån kring gravhögarna och andra gamla platser så att vi får se hur det kan ha sett ut i detta område en gång i tiden. Det har gjorts i Österrike, liksom i Italien på platsen för en forntida romersk stad, så varför inte uppe i Hälsingland?"We can't faith our way out"

Populära inlägg