tisdag 18 november 2014

Ekologiskt jordbruk på tapeten igen

Tillskyndarna av ekologiskt jordbruk har inte haft en bra vecka. Ett antal professorer vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har sågat hela den kultur som vuxit upp kring det ekologiska jordbruket, som ju faktiskt inte är nåt annat än det forna konventionella jordbruket som det var för bara 50-100 år sen. Man menar att ekologiska odlingar i större skala är farligare för mänskligheten än storskaligt modernt jordbruk. Bland annat kan risken för svält bli större med ekologiskt jordbruk. Det finns också en risk för sjukdomar, som till exempel EHEC-smittan för några år sen.

Följaktligen har tillskyndarna försökt slå tillbaka, men svaret är typiskt för folk i en trängd situation, man skyller på en kampanj mot ekologiskt jordbruk. Vilken kampanj? Det är ett antal professorer vid ett universitet som hittills yttrat sina tvivel på denna formen av jordbruk. Ingen av dom är medlem av någon konspiration som jag kan se. Men trängda så här av människor med auktoritet blir svaret ofta såna här anklagelser.

De miljömässiga vinsterna med ekologiskt jordbruk kan ifrågasättas, liksom näringsvärdet, på ett källkritiskt plan. Nu varierar ju all sorts jordbruk från landområde till landområde. Det är framför allt de storskaliga jordbruken som är farliga, ekologiska såväl som konventionella. Men här blir med all sannolikhet de ekologiska jordbruken farligare för miljön eftersom man tvingas ta mer mark i anspråk jämfört med konventionellt jordbruk.

Som jag tidigare skrivit känner jag ingen skillnad i smak mellan de produkter som är ekologiskt framtagna och de som är konventionellt framtagna. Näringsvärdet skiljer sej alltså inte mellan de olika sätten och nån vinst är det inte för miljön. Det som är gemensamt för dom båda är att man strävar mot att ha mindre gift i produktionen. Antibiotikans och de stora gifternas tid är förbi. Nästa steg är att göra konstgödseln mer miljövänlig än den redan är. Kan det ekologiska jordbruket med sin äckliga gödsel matcha det?
"The people I like the most, 
don't need an audience to speak."

Populära inlägg