onsdag 2 januari 2013

Dumheter världen över


"Med vilken rätt tvingar man sin religion på andra?"

Det är en fråga jag nyss hört i TV-serien "Labyrinten" och det är en synnerligen giltig fråga som borde ha ställts många gånger under det år som precis passerat. En vidareutveckling av frågan är: Vilken rätt har religiösa att bestämma över andra människor? Religion är bara i vägen för ett modernt samhälle. Organiserad religion åtminstone. Den personliga, den inåtvända, den som inte tränger sej på eller irriterar andra, den stör inte. I alla fall inte än så länge.

"Politik är det omöjligas konst."

Det är en parafras på ett citat av den alltför tidigt bortgångne politikern och poeten Vaclav Havel. Det han sa var egentligen "Politik är inte bara det möjligas konst. Det måste också vara det omöjligas konst." Men det är just det omöjliga som är intressant i sammanhanget för när politiker sätts att tänka över sin och landets situation verkar de bli överens, oavsett politisk ideologi. Vi kanske skulle ha såna här regler i Sverige också. Regler som tvingar politikerna att bli överens, annars faller landet in i en mer eller mindre påtvingad ekonomisk ravin.

"Det svåraste att förstå här i världen är inkomstskatten."

Citatet tillskrivs Albert Einstein men jag undrar om inte trängselskatten är svårare att förstå sej på. I Göteborg har man nu infört trängselskatt. Principen är väl bra men motivet är bara larvigt och saknar stöd i verkligheten. Det handlar förstås om miljötänkandet. Man vill minska miljöpåverkandet inne i centrum men det enda man vinner på det hela från stadens sida är det ekonomiska. Man får in lite stålar på det hela. Miljön förblir som förut.
"Politik är konsten att skaffa pengar från de rika och röster från de fattiga under förevändning att man skyddar båda parter från varandra."

Populära inlägg