fredag 8 november 2013

Bra initiativ av MUF, om än något teatraliskt

En av demokratins starkaste hörnpelare är valfriheten och den sattes ur spel av Vasaskolan i Gävle när man hade en tvingande vegetarisk dag i skolbespisningen. Lokala MUF (Moderata Ungdomsförbundet) satte då i system att köpa in hamburgare till alla elever som ville ha. Det var ett synnerligen bra och viktigt beslut som de tog eftersom man inte ska tvinga någon att göra nåt, oavsett vad det är. Det är en sak om skolan hade en vegetarisk dag där eleverna fick prova på - om de ville - som ett alternativ vid sidan om den vanliga maten. Men nu handlade det, vad jag kunnat förstå, om en påtvingad vegetarisk dag där inget alternativ fanns.

I sammanhanget tycker jag det är synd att inga andra än ett politiskt förbund gjorde slag i saken. Var har civilkuraget tagit vägen? Vågar ingen stå upp för de demokratiska rättigheterna längre? Det ska inte krävas att ett politiskt förbund tar steget, utan det borde vara vem eller vilka som helst som ska kunna göra denna insats för valfriheten. Nu blev det mest politisk teater av det hela. Men all heder åt själva aktionen. Det var modigt gjort. Mat är mat och den ska vara mättande och näringsrik för alla. Samtidigt ska man inte tvinga folk att äta något man inte vill äta. Miljön går inte under för att vi äter en viss sak. Men det fattar inte Greenwar och liknande organisationer."To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all."

10 kluriga kunskapsfrågor att fundera över

Dags igen för lite frågor som kanske är av det svårare slaget. Hoppas nån kan svara på frågorna utan att använda sej av Google. Det gör dock inget om ni tvingas använda Google eller Wikipedia. En del av frågorna är inga direkta kunskapsfrågor utan snarare valfrågor, du kan välja mellan svaren alltså.

1. Vem var Aristokles?
2. Varför byggdes Kinesiska muren?
3. Vem skrev librettot till Trollflöjten?
4. Vad stod det på Al Capones visitkort?
5. När föddes Stalin?
6. Vem var den första kvinnan enligt bibeln?
7. Hur snabb är en gepard?
8. Minns du den snö som föll i fjol?
9. Säger du fjol eller fjor och vilken av formerna anser du vara den rätta?
10. Vilket parti regerade ihop med Socialdemokraterna på 1950-talet?
"I predict future happiness for Americans, if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them"

Populära inlägg