onsdag 13 augusti 2014

Historiehörnan: Grav i nordöstra Grekland utgrävd

En rikt utsmyckad grav i Amfipolis, ca åtta mil norr om Thessaloniki i nordöstra Grekland har grävts ut och arkeologerna är med rätta upphetsade för det är stora rikedomar som grävts ut. Med tanke på tidsrymden det handlar om (mellan 100 och 300 före vår tideräkning (fvt)) har media redan börjat spekulera i om det rör sej om ingen mindre än Alexander III av Makedonien, mer känd som Alexander den store. Alexander dog i Babylon 10 juni 323 fvt, i dagen Irak, men hans gravplats är okänd. Det har spekulerats vida kring var han kan ligga begravd nånstans, men hittills har inga utgrävningar kunnat påvisa några som helst bevis för någondera platsen.

Hans fars, Filip II av Makedonien, grav har däremot hittats. Han ligger begraven i Vergina, Grekland. Nu har man alltså sen några år tillbaka grävt ut en grav vissa pekar ut som Alexander den stores grav. De får göra en DNA-profil på den som ligger däri och jämföra med Filip. Om inte det går att genomföra kvarstår problemen med att identifiera honom som Alexander. Det kan också röra sej om graven efter någon av Alexanders efterträdare, vilka ofta ville jämföra sej med den store erövraren. Vad bättre då än att låta sej bli begraven i det land Alexander kom ifrån och med enorm prakt?

Men som sagt, ett DNA-test om det går att utföra är det bästa i nuläget för att avgöra vem det är som ligger i graven."Now, I'm The Master"

Populära inlägg