tisdag 5 oktober 2010

Läsvärt om klimatdebatten

Jag tar mej friheten att klistra in ett inlägg som Kent Forssgren skrev på Maggies blogg (inte farm!) för det är så bra att det måste spridas. Om du inte gillar det, Kent, kan du alltid skriva en kommentar så ändrar jag mitt inlägg. Tills dess kommer här texten i sin helhet och utan korrigeringar:

"Konsekvenser av Miljöpartiets enögda klimatpolitik… Om Miljöpartiet får inflytande i Sveriges Riksdag väntar en mörk period för Sveriges skattebetalare, svenska villaägare och för alla riktiga miljövänner.

Miljöpartister tycks inte vilja förstå hur vår elproduktion går till i dag och hur konsekvenserna blir i framtiden för vår livsmiljö, hälsa och elpriser om de får vara med och bestämma. Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften, den dag Sverige producerar den el vi behöver. Men, det gör vi redan i dag, tack vare kärnkraft och vattenkraft. Miljöpartiet vill ersätta kärnkraften med bl.a. vindkraft. För klimatets skull säger man. Vad blir konsekvensen av detta för skattebetalarna, villaägarna och miljön?

Miljöpartiet vill öka antalet vindkraftverk genom skattesubventioner och höjda elpriser för både privatpersoner och företag. Varför skall inte vindkraften konkurera med andra energislag genom sina egna fördelar, kan man undra? Svaret är enkelt. Därför att vindkraften  inte kan konkurrera med andra produktionssätt. Vindkraft är det dyraste produktionssättet av el. Och allra dyrast är havsbaserad vindkraft. Vindkraftbolagen lever gott på skattesubventioner och elbolagen, ofta är det samma ägare, på s.k. elcertifikat (ytterligare en s.k. mijöskatt) och det som kallas och marginalelprissättning. D.v.s. elbolagen får ta betalt för vad den dyraste produktionen kostar även om den endast ingår med en liten bråkdel i den el som levereras till kunden. Detta alltså även om det är vattenkraft, vilken är den billigaste elen att producera, som för tillfället råkar stå för huvuddelen av elen. Därför vill alla elbolagen alltid ha en liten andel vindkraft i sin ”verkstad”.

Hur ett miljöparti kan tala för vindkraft är obegripligt, när vindkraftens negativa påverkan på vår livsmiljö och hälsa är väl kända. Skall vindkraften kunna ersätta delar av kärnkraften handlar det om tiotusentals vindsnurror. Titta gärna på vindkraftsbolagen planer på utbyggnad. Överallt har man ritat in snurrorna. Längs våra kuster, till havs och vid de stora sjöarna. I Götalands och Norrlands skogar och i fjällen. Vem vill bo i ett Sverige täckt med vindsnurror?
Bor man nära riskerar man att drabbas av vindkraftsyndromet, en i dag erkänd sjukdom som orsakas av lågfrekvent ljud från vindsnurrorna. Ett ljud som tränger igenom väggarna i husen och inte går att skydda sig från utan mycket kostsamma ombyggnader.
Den av oss svenskar så uppskattade rätten att vistas i skog och mark, allemansrätten, kommer att begränsas i stora områden. En skyddszon, som måste inhägnas, kommer att inrättas runt varje verk. Detta enligt det s.k. Maskindirektivet, EU:s Direktiv 2006/42/EG som är införlivat i svensk lag sedan 29 december 2009. Man diskuterar en radie på 1000 meter men det kan bli mer. Vindkraftsbolagen har själva en skyddszon på 450 meter från ett snurrande verk, för sina arbetare, inte för närboende. 1000 verk i ett skogsområde kan t.ex. betyda att jakt och bärplockning blir förbjudet i en stor del av en kommun.
Vem vill komma som turist till Gotland, Österlen eller vår fjällvärld, när de vackra vyerna skyms av vindsnurror? Vem vill att de majestätiska havsörnarna, vars stam vi genom idogt ideellt arbete lyckats att bevara och öka trots alla kemikalier de blivit utsatta för, i stället skall vingklippas av vindsnurrornas rotorblad? Energimyndigheten som alltid vet bäst, påstår helt sonika att ”fåglar som regel undviker vindkraftverk”. Betänk att rotorspetsen på en vindsnurra rör sig mycket snabbare än vad man kan tro. Vid t.ex. en rotordiameter på 90 meter och ett varvtal på 25 per minut kan vi få en periferihastighet på över 400 km/timme. Det krävs inte storm för när det blåser för mycket stoppas snurrorna. Vilken varelse har en chans att väja då?
Vem vill att fastigheten man äger skall bli värdelös därför att grannen skall få tjäna massor av pengar på att arrendera ut mark till vindkraftsbolag. Det handlar om ersättningar på 150.000 kronor per år per snurra i 20 år! Vilken lantbrukare eller skogsägare säger nej till denna möjlighet? När man dessutom har blivit hjärntvättad av klimatalarmisterna och tror att man gör en god gärning för vårt klimat.
Vindkraftsproduktion på riksnivå är inte miljövänlig! Miljöpartiet tycks inte känna till också ett annat fundamentalt begrepp för elproduktion från vindkraft: reglerkraft. El måste i princip produceras i det ögonblick den skall konsumeras. Vi elkonsumenter vill ha en stabil tillgång till el och vårt elnät klarar inte av för stora variationer i eltillförsel. Som kanske till och med en miljöpartist har lagt märke till så blåser det inte alltid. Därför måste all vindkraftsel som ansluts till de vårt nationella stomnät ha en backup av en lika stor produktion av annan typ, reglerkraft som termen lyder. Denna reglering måste kunna ske snabbt och flexibelt. För Sveriges del i dag är det framför allt vattenkraft som används.
Reglerkraften som behövs t.ex. för de 1101 vindkraftsverken i Piteå kommun motsvarar produktionen från två av dagen kärkraftsreaktorer alternativt att vi bygger ut vattenkraften i två av våra orörda älvar. Ett annat alternativ är import av el. Då handlar det t.ex. om kolkraft producerat av statliga Vattenfall från Tyskland. Vad är vinsten för klimatet med detta Maria Wetterstrand? För Vattenfall blir det förståss vinst. Och var hamnar den? Men det räcker inte för ett elbolag. Politiker och även t,ex. SNF och WWF vurmar för s.k. utsläppsrätter. Utsläppsrätt innebär att man kan köpa sig rätt att släppa ut den påstått farliga koldioxiden. Men Vattenfall behöver inte köpa denna rätt. De får den gratis av svenska staten. Sen säljer svenska vattenfall utsläppsrätten till sitt tyska dotterbolag som producerar el från kol. Då blir kolkraften dyrare. Därefter drar vattenfall ner elproduktionen i Sverige så att vi får en brist genom att stoppa ett eller flera kärnkraftverk för underhåll mitt i vintern. Då måste vi importera el. Vilken då vattenfall tar från sitt tyska dotterbolag. Vips så har elpriset för svenska villaägare skjutit i höjden utan att Vattenfall fått några extra kostnader. Vattenfall behöver bara importera en liten mängd kolkraft. Vi har ju marginalprissättning. Kolkraften behövs givetvis i Tyskland. Vi kommer därför med stor sannolikhet tvingas att importera kärnkraftsel från Finland. Finnarna räknar med detta och bygger därför ett nytt kärnkraftverk på andra sidan Bottniska Viken. Sverige skall alltså skrota egna kärnkraftverk och i stället köpa kärnkraft från Finland. Förlusten av dessa investeringar får skattebetalarna stå för och de höjda elpriserna får Sveriges elintensiva basindustri och svenska villaägarna stå för. Vad är vinsten för med detta Maria Wetterstrand?
Om Miljöpartiet får inflytande i Sveriges Riksdag väntar en mörk period för Sveriges skattebetalare, svenska villaägare och för alla riktiga miljövänner. Tyvärr är risken stor att Miljöpartiet får inflytande då inga andra partier hitintills har ifrågasatt klimatlarmen.
Men kanske dags för alla partier att öppna båda ögonen och öronen. Larmen om klimatlarmen blir allt fler. Inte i Riksmedia dock. Men läs t.ex. en välformulerad artikel i Västerbottenkuriren skriven av professor emeritus Roland Granqvist.

http://www.vk.se/Article.jsp?article=382545

Kent Forssgren."

Sist men inte minst vill jag återigen fästa uppmärksamheten på den skräckfilm 10:10 Global skapade nu månadsskiftet. En bra artikel i brittiska tidningen Guardian tar upp reaktionerna på den här filmen och detta klipp på YouTube visar även reaktionerna i USA. Den här historien må ignoreras av TV men vi på nätet gör det inte.

Populära inlägg