onsdag 25 september 2013

Om det skulle bli varmare...


Ponera att det verkligen blir som alarmisterna säger, att medeltemperaturen stiger 2 grader eller mer på jorden. Vad skulle hända då? Skulle det verkligen bli så hemskt som alarmisterna påstår? Jag är tämligen säker på att så inte är fallet. För medeltemperaturen är uträknad på felaktiga grunder, men det återkommer vi till. Det som är intressant först och främst här är att det skulle krävas en enorm energirusning för att inlandsisarna på Grönland och i Antarktis ska smälta, vilket i sin tur i det närmaste krävs att solen växer med flera procent utifrån sin nuvarande storlek.

I övrigt skulle då nästan all väderverksamhet stanna av när det blir varmare, säkert minst tio grader varmare, eftersom ett aktivt väder hänger på balansen mellan värme och kyla där det cirkulerar från kalla områden till varma och vice versa. När det blir varmare stannar då cirkulationen av mer eller mindre över land. När det blir kallare blir vädret då mer kaotiskt. Det är den uppfattningen jag har fått av hur värme och kyla interagerar med varandra. Det finns dock mekanismer i atmosfären och i litosfären som verkar för att utjämna alltihop vilket visserligen tar tid men det sker i alla fall. Inget av det som sker nu ger mej eller andra sansade personer anledning att tro att en höjning av medeltemperaturen är oåterkallelig.
Så till varför jag anser att medeltemperaturen är felaktigt uträknad, eller snarare uträknad på felaktiga grunder. Jag har sagt det många gånger förut, nämligen att vi har för få platser att mäta temperaturen på, vi har många gånger placerat mätstationerna på fel platser samt att vi har hållit på för kort tid med mätningarna för att egentligen kunna dra några fullödiga konklusioner. Nästan alla mätstationer i Ryssland är borta, över hälften av alla i Sverige är borta, det är en återkommande trend världen över och nästan samtidigt som man börjar stänga alla dessa mätstationer börjar medeltemperaturen stiga. Det är dock inte orsak och verkan, även om det är frestande att följa den tanken.

Det är inte heller orsak och verkan att temperaturen börjar stiga i slutet av 1880-talet samtidigt som fler termometrar tas i bruk. Det finns inte heller någon koppling mellan temperaturhöjningen och ökningen av utsläpp av diverse gaser. Inga diagram jag sett över tidsperioden från 1880 till idag har heller kunnat övertyga mej om att det finns nån större koppling mellan utsläpp av gaser och temperaturhöjning. Så värmen beror nog på nåt annat.

Kanske har det mer med utsläpp av kolfragment och andra solfångande objekt att göra. De släpptes ut i stora mängder under 1700- och 1800-talen från våra fabriker. De hamnade i atmosfären och blåstes upp på isarna. Det i sin tur gjorde att mer fukt nådde atmosfären vilket ledde till att temperaturen steg då vattenånga, den mest potenta av alla termostatgaser (jag föredrar faktiskt att kalla dom det), ju fångar värme väldigt, väldigt bra. Fortfarande kommer det ut gott om kolpartiklar ur våra skorstenar men även liknande partiklar kommer ur vulkaner som faktiskt har ökat sin verksamhet under samma tidsperiod.

Så vem som är "skyldig" till temperaturhöjningen i vissa delar av världen får vi kanske aldrig veta säkert men jag är tämligen säker på att koldioxiden och metanet är mindre skyldiga än vattenångan.
"How do you know if someone is vegan?
Don't worry, they'll tell you.
"

"Väder är inte klimat"

En sak "klimatexperter" och andra tyckare inom detta fält konstant tar upp när de känner sej pressade är det mantra som står i rubriken, "väder är inte klimat". Med det menas att klimatet, som ju är en skrivbordsprodukt framtagen för att visa på de återkommande vädermönstren över en längre tidsperiod, är nåt helt annat än det vi upplever för stunden. Vädret går hit och dit från dag till dag medan vädermönstren visar på en långsiktig förändring eller ickeförändring, nåt som vi sällan upplever under våra relativt korta liv.

Ändå fortsätter alarmister att skrika sej hesa mot skyn så fort nåt dramatiskt händer ifråga om vädret. Men det värsta är nog inte de som tycker mest och högst, utan de som är värst är deras tross, deras svans, den grupp människor som "bara vet". De som aldrig skulle kunna tänka sej att jorden är på väg mot nåt annat än en mänskligt inducerad undergång. Bland dessa troende finns de som har lösningar på detta påstådda problem. Lösningar som denna. Man vill spraya svavel i stratosfären. För er som inte vet så himla mycket om meteorologi så är stratosfären inte en gitarrformad del av atmosfären.

Skämt åsido, stratosfären är en lugnare del av atmosfären lokaliserad precis ovanför den del av atmosfären vi alla lever i. Den börjar ungefär 15 km ovanför jordytan och fortsätter ytterligare några mil upp. Här börjar temperaturen stiga igen med stigande höjd, detta på grund av att dels är molekylerna allt färre, dels är solstrålningen starkare här. Här finns ozonlagret, denna enkla samling syreisotoper som klumpar sej samman för att bilda en illaluktande gas som vid jordytan kan vara direkt farlig för allt liv. Vi ska inte orda för mycket om ozonet för då kommer vi in på en annan stötesten inom modern forskning, nämligen att ozonlagret skulle minska på grund av utsläpp av freoner. Även det en sak som också numer ifrågasätts.

Det finns en stor risk med att spruta svavel i stora mängder i atmosfären. Vulkaner och havet gör det redan, vi gör det redan, andra djur gör det också redan. Så varför skulle vi addera ytterligare till atmosfären av detta farliga ämne, vars negativa effekter på temperaturen är väl dokumenterade? Negativa i så mån att svavlet filtrerar bort värmen ur solljuset och får den att lämna jorden. Men det stora problemet är inte värmen utan vad svavel kan göra vid kontakt med väte och syre. Det bildar då nämligen först svavelväte och sen svavelsyra. Det regnar sen ner som surt regn. Har dårarna bakom förslaget med att spraya stratosfären med svavel glömt bort vad surt regn är?

Nåväl, vi går mot vinter igen, det var minusgrader hos oss i natt; till och med snö i Sälen, och som vanligt ska tidningarna överträffa varandra. DN är lite försiktig i sin benämning. De kallar den bara för kylan. Men Aftonbladet skriker Rysskyla. Men vad det än är så är det ju inte klimat, eller hur!?
"Well-being I won and wisdom too. I grew and took joy in my growth: From a word to a word, I was let to a word, From a deed to another deed"

Populära inlägg