onsdag 25 september 2013

Om det skulle bli varmare...


Ponera att det verkligen blir som alarmisterna säger, att medeltemperaturen stiger 2 grader eller mer på jorden. Vad skulle hända då? Skulle det verkligen bli så hemskt som alarmisterna påstår? Jag är tämligen säker på att så inte är fallet. För medeltemperaturen är uträknad på felaktiga grunder, men det återkommer vi till. Det som är intressant först och främst här är att det skulle krävas en enorm energirusning för att inlandsisarna på Grönland och i Antarktis ska smälta, vilket i sin tur i det närmaste krävs att solen växer med flera procent utifrån sin nuvarande storlek.

I övrigt skulle då nästan all väderverksamhet stanna av när det blir varmare, säkert minst tio grader varmare, eftersom ett aktivt väder hänger på balansen mellan värme och kyla där det cirkulerar från kalla områden till varma och vice versa. När det blir varmare stannar då cirkulationen av mer eller mindre över land. När det blir kallare blir vädret då mer kaotiskt. Det är den uppfattningen jag har fått av hur värme och kyla interagerar med varandra. Det finns dock mekanismer i atmosfären och i litosfären som verkar för att utjämna alltihop vilket visserligen tar tid men det sker i alla fall. Inget av det som sker nu ger mej eller andra sansade personer anledning att tro att en höjning av medeltemperaturen är oåterkallelig.
Så till varför jag anser att medeltemperaturen är felaktigt uträknad, eller snarare uträknad på felaktiga grunder. Jag har sagt det många gånger förut, nämligen att vi har för få platser att mäta temperaturen på, vi har många gånger placerat mätstationerna på fel platser samt att vi har hållit på för kort tid med mätningarna för att egentligen kunna dra några fullödiga konklusioner. Nästan alla mätstationer i Ryssland är borta, över hälften av alla i Sverige är borta, det är en återkommande trend världen över och nästan samtidigt som man börjar stänga alla dessa mätstationer börjar medeltemperaturen stiga. Det är dock inte orsak och verkan, även om det är frestande att följa den tanken.

Det är inte heller orsak och verkan att temperaturen börjar stiga i slutet av 1880-talet samtidigt som fler termometrar tas i bruk. Det finns inte heller någon koppling mellan temperaturhöjningen och ökningen av utsläpp av diverse gaser. Inga diagram jag sett över tidsperioden från 1880 till idag har heller kunnat övertyga mej om att det finns nån större koppling mellan utsläpp av gaser och temperaturhöjning. Så värmen beror nog på nåt annat.

Kanske har det mer med utsläpp av kolfragment och andra solfångande objekt att göra. De släpptes ut i stora mängder under 1700- och 1800-talen från våra fabriker. De hamnade i atmosfären och blåstes upp på isarna. Det i sin tur gjorde att mer fukt nådde atmosfären vilket ledde till att temperaturen steg då vattenånga, den mest potenta av alla termostatgaser (jag föredrar faktiskt att kalla dom det), ju fångar värme väldigt, väldigt bra. Fortfarande kommer det ut gott om kolpartiklar ur våra skorstenar men även liknande partiklar kommer ur vulkaner som faktiskt har ökat sin verksamhet under samma tidsperiod.

Så vem som är "skyldig" till temperaturhöjningen i vissa delar av världen får vi kanske aldrig veta säkert men jag är tämligen säker på att koldioxiden och metanet är mindre skyldiga än vattenångan.
"How do you know if someone is vegan?
Don't worry, they'll tell you.
"

Populära inlägg