torsdag 4 april 2013

Privat eller statligt?

Privat eller statligt, är frågan man grälar om i SVTs "Debatt". Jag anser att man missat målet helt, oavsett partitillhörighet. Frågan är inte vinstdrivande företag kontra allmännyttan utan det faktum att vissa politiker inte vill ha privata alternativ. Alternativ är det viktiga ordet här för det borde inte vara antingen eller. Privat och statligt kan existera samtidigt och utan att konkurrera med varandra. Det är upp till tycke och smak. Så vinstdrivande företag får och ska få existera.

Sen frågar Claire Wikholm (vem bjöd in henne till den här debatten egentligen?) sej om det inte finns några socialister i Socialdemokraterna. Det är just det inte finns i det partiet. Socialdemokratiska arbetarparitet må ha samma ursprung som socialister, nämligen ett parti grundat på 1800-talet, men det är på liberalistiska principer partiet är grundat, inte socialistiska. Socialismen fanns förstås med men var inte grunden i det parti August Palm grundade. Socialdemokrati i sin renaste form är en kombination av socialistiska tankar och liberalism. Det kunde vissa inte acceptera så de bröt sej ur och grundade ett parti grundat på ren socialism, senare kommunism.

Men åter till ämnet. Jag anser att den nuvarande regeringen gör fel som säljer ut allmännyttan när de borde bereda väg för privata alternativ vid sidan av de statliga och kommunala. De krafter inom socialdemokratin och Vänsterpartiet gör fel som vill förbjuda privata alternativ. De tror tydligen inte att allmännyttan är fritt från vinstbehov. Det är ju våra skatter som ger vinsterna till verksamheten. Vad många inte verkar fattar är att pengaflödet i en stat och mellan stater är äkta kapitalism. Så det så."
  • Socialism: Du har två kor. Staten tar en och ger till din granne.
  • Kommunism: Du har två kor. Staten tar båda och ger dig mjölk.
  • Fascism: Du har två kor. Staten tar båda, skjuter den ena och säljer tillbaka den andra till dig.
  • Nazism: Du har två kor. Staten tar båda korna och skjuter dig.
  • Byråkrati: Du har två kor. Staten tar båda, skjuter den ena, mjölkar den andra och häller bort mjölken.
  • Kapitalism: Du har två kor. Du säljer den ena och köper en tjur.
  • Feminism: Du har två kor...
"

Skillnaden mellan rasism och främlingsfientlighet

Inspirerad av den eminente skribenten Peter Harolds genomgång av den här artikeln började jag skriva en kommentar till Peters inlägg men insåg sen att det borde bli ett ordentligt inlägg på min blogg först. Det kan synas som att jag med detta inlägg sparkar in öppna dörrar men jag tycker folk borde veta skillnaden mellan rasism och främlingsfientlighet.


Rasism är i sin ursprungliga form när man skiljer på folkslag (ordet ras betyder egentligen folk) och katalogiserar och kategoriserar dom efter karaktärsdrag och utseende med ens egna folk överst. Så har nog människor gjort i alla tider. Det blev en norm under 1800-talet då frenologin sågs som en vetenskap och utseendet ansågs vara en viktig faktor för hur människor var skapta och vilken förmåga till utveckling man hade.

Det där att se på andra människor med glasögon av svartaste ondska är egentligen inte rasism utan mer åt främlingsfientlighetshållet. Jag skiljer nämligen på främlingsfientlighet och rasism. Det SD ger uttryck för är varken eller. Det är främlingsmisstänksamhet, möjligtvis osäkerhet inför det okända. Det har vi väl alla med oss på ett eller annat vis, innan vi lär känna andra människor. Skillnaden är att SD gör politik av det, vilket egentligen inte är nödvändigt. Det som är nödvändigt är att vi lär oss av varandra så vi slipper gå på pumpen som vi hela tiden tycks göra i immigrations- och flyktingpolitiken.

Jag ser inga rasister nånstans i svensk politik eller nån annanstans. Många med främlingsmisstänksamhet och en del med latenta xenofobiska (främlingsrädda) åsikter, men ingen rasist som sagt.

Äkta rasism är således mer av typen "jag är bättre än dej för jag har utvecklats längre i min kultur och du kan aldrig bli lika bra". Främlingsfientlighet är när man går till angrepp, antingen verbalt eller fysiskt för att störa de man inte gillar, just för att de är främlingar. Man ser inte individerna i gruppen. Man bör vara tillräckligt öppen för andra människor så att man kan se det positiva i dom.

Vår offentliga immigrationspolitik är i mångt och mycket ett skämt. För de som etablerar sej här är det förstås inget skämt. Det är när det INTE funkar som det är ett skämt. Påfallande ofta fallerar den politiken, tyvärr. Men jag antar att det beror på byråkratin och den latenta xenofobin mer än något annat..."Man förlorar mer tid när man försöker vinna tid"

Vetenskapshörnan: Vad är mörk materia?

CERN upphör inte att glädja oss nyfikna människor med sina rön inom fysiken. Nu verkar man vara hemligheten bakom mörk materia på spåren. Frågan är om de flesta av oss lekmän förstår vad det handlar om. Det kanske blir som det här citatet i Douglas Adams klassiska bokserie uttrycker det, "There is a theory which states that if ever anybody discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory which states that this has already happened."

Vad det än är får vi säkert oss en tankeställare när vi får allt (nåja, nästan allt) klart för oss."Hallå där! Skaffa dig ett liv, det här är bara ettor och nollor."

Populära inlägg