torsdag 4 april 2013

Privat eller statligt?

Privat eller statligt, är frågan man grälar om i SVTs "Debatt". Jag anser att man missat målet helt, oavsett partitillhörighet. Frågan är inte vinstdrivande företag kontra allmännyttan utan det faktum att vissa politiker inte vill ha privata alternativ. Alternativ är det viktiga ordet här för det borde inte vara antingen eller. Privat och statligt kan existera samtidigt och utan att konkurrera med varandra. Det är upp till tycke och smak. Så vinstdrivande företag får och ska få existera.

Sen frågar Claire Wikholm (vem bjöd in henne till den här debatten egentligen?) sej om det inte finns några socialister i Socialdemokraterna. Det är just det inte finns i det partiet. Socialdemokratiska arbetarparitet må ha samma ursprung som socialister, nämligen ett parti grundat på 1800-talet, men det är på liberalistiska principer partiet är grundat, inte socialistiska. Socialismen fanns förstås med men var inte grunden i det parti August Palm grundade. Socialdemokrati i sin renaste form är en kombination av socialistiska tankar och liberalism. Det kunde vissa inte acceptera så de bröt sej ur och grundade ett parti grundat på ren socialism, senare kommunism.

Men åter till ämnet. Jag anser att den nuvarande regeringen gör fel som säljer ut allmännyttan när de borde bereda väg för privata alternativ vid sidan av de statliga och kommunala. De krafter inom socialdemokratin och Vänsterpartiet gör fel som vill förbjuda privata alternativ. De tror tydligen inte att allmännyttan är fritt från vinstbehov. Det är ju våra skatter som ger vinsterna till verksamheten. Vad många inte verkar fattar är att pengaflödet i en stat och mellan stater är äkta kapitalism. Så det så."
  • Socialism: Du har två kor. Staten tar en och ger till din granne.
  • Kommunism: Du har två kor. Staten tar båda och ger dig mjölk.
  • Fascism: Du har två kor. Staten tar båda, skjuter den ena och säljer tillbaka den andra till dig.
  • Nazism: Du har två kor. Staten tar båda korna och skjuter dig.
  • Byråkrati: Du har två kor. Staten tar båda, skjuter den ena, mjölkar den andra och häller bort mjölken.
  • Kapitalism: Du har två kor. Du säljer den ena och köper en tjur.
  • Feminism: Du har två kor...
"

Populära inlägg