måndag 6 september 2010

Vad är bäst för miljön vad gäller odling av grödor?


Vi odlar diverse grödor världen över för att ha som mat eller uppvärmning. Metoderna för denna odling har ändrats genom millennierna men i grunden är det samma sak hela tiden, man sår, låter det växa samtidigt som man sköter om det med vatten och gödsling för att efter ett tag skörda det. Vi har idag flera olika sätt att odla och förädla grödorna på, ekoodling och genmodifiering är bara två av dom. Vad är då bäst för miljön av alla dessa?

Enligt den här killen är det märkligt nog inte närodlat som alltid är det bästa. Han menar att idealbilden av det fina bondesamhället får många att tro att ekoodling och småskaliga bondgårdar är bättre än de stora. De är varken bättre eller sämre än de stora men de är lika slitsamma att jobba på. Myten om det "naturliga" sättet att leva får då konsekvenser för de som vill prova på att vara bonde. Det är lite av Rousseau och hans ädla vilde över såna människors tankegångar. Inte alla lyckas men de som gör det är verkligen väl värda att hylla. Det är kanske så att inte alla är ämnade för detta yrke. Det är inget kall utan ett hårt arbete. Jag skulle då inte vilja vara bonde.

Populära inlägg