måndag 10 januari 2011

Jordliknande planet upptäckt

Svenska Dagbladet berättar om att en planet liknande jorden upptäckts kring en annan stjärna. Det är första gången en stenplanet upptäckts utanför vårt solsystem. Den har fått beteckningen Kepler-10b efter stjärnan Kepler-10 som i sin tur fått sitt namn efter Keplermissionen, ett arbete skapat och lett av NASA för att med ett rymdteleskop hitta olika planeter utanför vårt solsystem. Kepler-10 finns i konstellationen Draken på 560 ljusårs avstånd. Planeten ifråga är något större än vår egen planet och cirklar runt sin stjärna på ett betydligt mindre avstånd än jorden från solen. Man baserar allt detta på observationer gjorda under en period på knappt ett år (maj 2009 till januari 2010) som nu satts samman till detta resultat.

Man mätte den minimala minskning i stjärnans ljusstyrka som planeten orsakar när den färdas framför stjärnan och mätte man upp hur lång tid det tog för planeten att färdas framför solskivan. Detta gav planetens avstånd till stjärnan. Sen kollade man hur mycket stjärnan förlorade i ljusstyrka och det gav hur stor planeten är. Att det är en stenplanet får man fram av hur diffus kanterna på planetens egen skiva är. Dessutom har Keck-observatoriet upptäckt att stjärnan påverkas av något litet som får den att rycka till lite på samma sätt som solsystemets samtliga planeter och andra himlakroppar gör.

Liv är i praktiken omöjligt på den här planeten eftersom det endast tar 0,84 dagar för planeten att cirkla runt stjärnan och hettan följaktligen måste bränna hårt på planetens yta.

Fler planeter lär nog hittas under den här expeditionen.

Demokratin ska vara allenarådande

Som rubriken antyder är demokratin den enda formen av välde som bör få finnas. Alla andra former av styre är enbart till för några få. I en demokratin finns i alla fall möjligheten att rösta bort de som gjort bort sej inom det politiska livet. Hoten mot demokratin kommer framför allt från de som vill ha egen makt, framför allt på bekostnad av alla andra. Här finns också det största hatet mot demokratin. Jag har skrivit om detta tidigare och även då framhållit att demokratin ska vara allenarådande. Jag kallade det demokratins diktatur, att åsikter som direkt är motstridiga visavi demokrati inte bör vara tillåtna. Att prata om problem med demokrati är ok men att propagera mot den är det inte.

Det är med anledning av den senaste tidens olika dåd (bombattentatet i Stockholm förra månaden, attacken härom dagen i USA och alla demonstrationer bland vissa religiösa i vissa länder för att bara nämna några) som jag tar upp detta igen. Att attackera politiker på annat sätt än genom att prata med dom och visa dom på fel i deras sätt att resonera är verkligen en attack på demokratin. Den demokrati som finns i världen idag är kanske inte perfekt men den är mycket bättre än all diktatur.

Enda området där demokratins spelregler inte gäller är inom forskningen. Man kan inte rösta om vilken teori eller hypotes som gäller. Konsensus hör inte hemma här. Naturen är en diktatur. Det är dess invånare som är demokrater.

Populära inlägg