måndag 2 september 2013

Min definition av demokrati

Definitionen av demokrati är den att folket styr, antingen direkt eller via förtroendevalda. De flesta gör dock den feltolkningen att det är val av representanter som är demokrati. Men ett fritt val är egentligen inte demokrati, det är en rättighet som är en följd av demokratiska rättigheter. Rätten att uttala sej om vad man vill, för/mot en sak man gillar/ogillar, samt hur man vill är större och mer fundamental än rätten att välja vem man vill. Man försöker dribbla bort det hela genom att säga att man "lägger sin röst på någon/några" i ett val men gå inte på det knepet. Du lägger inte din röst på någon/några, du väljer någon/några att föra din talan. Då borde du som väljare se till att din röst blir hörd också i det forum vi har valt, nämligen ett parlament.
Inte demokrati men väl rättighet som en följd av demokratiska rättigheter att göra sin röst hörd.
Demokrati handlar således om att alla har en röst och ett forum att göra sin röst hörd på. Man får säga i stort sett vad man vill, hur man vill och var man vill. Häri ligger ett stort antal problem. Låt oss lista några av dessa: 1) Alla har inte lika stark röst så vissa kan säga mer och därmed få sin vilja igenom på bekostnad av andra. 2) En del personer tolkar rätten att säga vad man vill som så att det är fritt fram att förolämpa alla andra och säga saker som är rent ut sagt sjuka. 3) Det kan lätt uppstå en pressande situation där en grupp människor vill tvinga på andra sin åsikt vilket kan leda till så kallad felaktig konsensus, vilket i sin tur kan leda till att vissa tystas eller blir marginaliserade. 4) Ibland kan yttrandefriheten krocka med andra rättigheter, oftast med religionsfriheten, vilket ofta leder till problem. För vissa religioner är uttalat antidemokratiska och vill att alla ska underkasta sej, utan förbehåll. Det är oftast deras tillskyndare som skriker högst om påhopp och förtryck så fort yttrandefriheten praktiseras. 

Jag skulle vilja säga att yttrandefriheten övertrumfar alla dessa problematiska situationer. ALLA har rätt att göra sin röst hörd, oavsett om de har rätt eller fel. I de situationer där det finns ett absolut rätt svar bör de med svagare röst inte tystas bara för att de inte kan skrika. Låt inte gaphalsarna få vinna. De är ofta emot demokrati och vill inte att du, om du nu har en svagare röst, ska få göra din stämma hörd.

Till sist bör det sägas att man inte ska förlöjliga eller förolämpa andra människor. De kan ta väldigt illa vid sej och man bör tänka på vad man säger. Rätten att yttra sej på olika vis innebär inte att man BÖR göra det. Yttrandefriheten gäller även tystnad. Du har rätt att hålla tyst, om du vill."The truth will set you free, but first it will piss you off"

Populära inlägg