onsdag 9 november 2011

104 % kött, 100 % paragrafrytteri


Korv är korv, hur mycket eller lite kött det är i dom. Att i det läget hävda att mer än 100 % kött finns i en korv är visserligen kanske smart ur marknadsföringssynpunkt men det är ju slutprodukten vi pratar om och då kan det omöjligen vara mer än 100 %, om de inte har hittat ett sätt att bryta mot naturens lagar. Korvproducenterna skyller på lagtexterna som föreskriver att man måste skriva så. Om så verkligen är fallet har vi en situation där människans lagar sätter sej över naturens. I ett sånt läge bör man alltid följa naturen...

"Oxymoron: "Microsoft Works""

Populära inlägg