torsdag 19 september 2013

Problem med religion - del sex: Den fria viljan

Religioner har en tendens att lagra legender från olika håll på ett sätt som gör att vi idag får problem att se igenom dessa och se verkligheten bakom. Jag har skrivit om detta tidigare så nu tänkte jag samla det i en serie som jag kallar "Problem med religioner".

Är vårt intellekt fritt att göra vad vi vill, oberoende av det som händer omkring oss? Den fria viljan är ett begrepp inom såväl religion som filosofi som debatterats länge. Jag tänker inte gå in så mycket på vad som menas med fri vilja. Definitionerna och hur det ska tolkas presenteras rätt bra i den länk jag bidragit med ovan. Istället skulle jag kort bara vilja fråga vilken roll diskussionen om den fria viljan har spelat i historien. Att vi har en egen vilja och agerar utifrån den är ju ganska så accepterat men om den är fri från extern påverkan är som sagt omdiskuterat, och sönderdiskuterat.
Bild från en blogg om motstånd mot valjakt.
Det är filosofin som tjänat mest på att hålla frågan igång. Det har debatterats hit och dit vilket satt sina spår i många vetenskapliga discipliner. Framför allt inom biologin, där debatten om arv kontra miljö har rasat under stora delar av 1900-talet. Men också religionen har diskuterat detta, kristendomen ställer valfriheten mot predestinationen, dvs att vi är förutbestämda till såväl frälsning som förtappelse, vilket fått till följd att många kristna förbund ställts mot varandra då de antingen anser att vi kan ta oss ur risken att blir evigt dömda eller anser att vi är dömda på förhand för vad våra föräldrar gjort. Endast inför den högste kan vi få nåd, eftersom vi inte kan få det här.
Bild från Mikael Persson blogg.
Det som diskuteras inom kristendomen låter som ett sätt att försöka förklara vad som sker i naturen omkring oss. De båda skolorna, valfriheten och predestinationen, försöker övertyga oss om att deras respektive synsätt är det bästa, vilket speglar den vetenskapliga diskussionen om arv kontra miljö väldigt bra. Sanningen är förmodligen som alltid att det är nånstans mitt emellan dessa extremer. För vi har en egen vilja men den är begränsad av vårt arv och den miljö vi lever i. Hur fri den viljan då är kan diskuteras. Rätten att diskutera den är förstås alltid fri.

Till sist, är det ingen som funderat över valfrihetens diktatur? Den lyder nämligen som följer; du måste välja!"Science is the belief in the ignorance of experts."

Populära inlägg