tisdag 5 april 2011

Vad säger Uppsalamaffian om detta utspel?

I förrgår (3/4-2011) skrev jag ett väldigt inspirerat inlägg om myten om Svearikets vagga. Det var inspirerat av två kommentarer jag skrev på Maggies blogg på tal om Uppsalainitiativets (UI) dumheter visavi klimatdebatten. Jag jämförde då UI med de historiker med Uppsala Universitet som utgångspunkt som hade monopol på historieskrivningen kring Sveriges tidigaste tid. De som vägrade inse att Uppland inte var Sveriges urhem, att det inte finns något urhem i Sverige utan att allt växte fram gradvis från olika landskap och områden ungefär samtidigt, utan någon egentlig plan.

Som en liten utväxt på allt detta kommer nu Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, med ett utspel om att Uppsala universitet måste läggas ner för de har inte fullgjort sina plikter som ankommer ett universitet. Rothstein skriver: "På ett universitet kan ingen chef beordra en forskare att hävda en ståndpunkt som denne själv inte anser sann. Det centrala bakom denna princip är att kunskapssökande skall stå fritt från politiska, ideologiska, ekonomiska, religiösa eller andra liknande makters påverkansförsök."

Detta menar han Uppsalauniversitet inte klarar av. Han skriver nämligen vidare: "Om regeringen kan pröva ansökningar från högskolor om att få status som universitet, borde man rimligen också pröva om dagens universitet lever upp till de krav som gäller för att vara ett universitet. I åtminstone ett fall är det uppenbart att så inte är fallet, nämligen Uppsala universitet. Där har under året inträffat två så pass uppseendeväckande och grava brott mot de ovan nämnda principerna att jag anser att det är dags för regeringen att dra tillbaka detta lärosätes status som universitet.
Det ena fallet har sin början den 8 februari då rektor Anders Hallberg kallar till sig två professorer vid matematiska institutionen och vid sittande bord anklagar dem för att ha misskött sina åligganden. De erbjuds båda att antingen omedelbart säga upp sig och i gengäld få saken nertystad och ett rundligt avgångsvederlag, eller så kommer man att dra detta i disciplinnämnden under offentlighetens ljus.
I den efterföljande debatt som varit har rektor Hallberg tvingats ta tillbaka alla anklagelser om att de båda misskött sina tjänsteåligganden. Till saken hör att de båda är internationellt framstående forskare. Vad det handlar om är att de haft en annan mening om vilket slags matematisk forskning som bör bedrivas och att de uttryckt den, det vill säga de har hävdat sin rätt till lärofrihet. Rektor Hallberg har krävt att de skall vara lojala, det vill säga inte kritisera beslut som ledningen fattar om forskningsinriktning. Häpnadsväckande är att för denna djupt antiintellektuella linje har han fått stöd av ett stort antal andra personer i ledande ställning vid universitetet."

Så kommer vi då till det stora hallåt i frågan om Uppsala Universitet, nämligen sorgebarnet Eva Lundgren. Varför tillåts hon hela tiden få yttra sej? Universitetet friade henne efter ett minst sagt tokigt påstående hon gjort 2005 om ritualmord på barn i vanliga hem. Man kan undra i vilken värld hon lever egentligen för den stämmer inte överens med den värld vi realister och annat vanligt folk lever i.

Rothstein är förstås inte nöjd och konkluderar sålunda: "Som båda dessa fall klart visar så respekterar inte längre de ansvariga för Uppsala universitet de grundläggande principer som gäller för att en kunskapsproducerande organisation skall kvalificera sig som universitet. I stället har man valt att anamma de principer som gäller i kommersiell och politisk verksamhet där ledningen bestämmer vad som är sant och rätt och där de anställda förväntas vara lojala och lyda överhetens påbud. 

En möjlighet vore naturligtvis att Uppsala universitet degraderas till att bli en högskola. Men jag tycker det vore nedrigt mot de många högskolor i landet som verkligen strävar efter att bedriva verksamheten efter de principer som gäller för universitet. En mer lämplig möjlighet är något i stil med att verksamheten benämns Statens Institut för Reglerad Kunskapsproduktion i Uppsala (Sirkus). Eftersom verksamheten nu styrs av de principer om lydnad och lojalitet mot ledningen som utmärker privata företag kan rektor lämpligen bli verkställande direktör, professorerna kan betitlas Managing Directors och doktoranderna bör då rimligen bli Trainees."

Nu undrar jag vad folket på Uppsalainitiativet säger om allt detta eftersom en del av denna intressegrupps medlemmar verkar vara knutna till just Uppsala universitet. Fast en av dom sitter ju på en sten nånstans i Dalarna och anklagar Ingemar Nordin för att vara köpt av tobakslobbyn medan han själv röker pipa!

I nöd och lust

För det första vill jag säga att jag inte tänker gifta mej, i alla fall inte enligt kyrkans traditioner. Framför allt inte som jag inte tror på dess budskap. Borgerligt kanske men det låter inte heller lockande. Det som skrämmer mej är skilsmässostatistiken och alla advokater som gör sej en hacka på de giftas (o)lycka. Samboförhållande låter mer fritt enligt mitt sätt att se. Men det är en relationsform som verkar ha väldigt svagt stöd i lagen. Det här exemplet med ett par som levde 40 år tillsammans som sambor men där hon inte får ligga i hans familjegrav enligt elaka myndigheter som genom äktenskapsapartheid förbjuder sambor att ha samma rättigheter som gifta.

Det mest kända exemplet på hur orättvis lagen är visavi samboförhållanden är Stieg Larsson och Eva Gabrielsson. Bara för att han aldrig skrev nåt testamente är det som om hon aldrig bott ihop med honom, enligt lagen. Jag anser att bor man ihop och har en registrerad relation med varandra, även om man aldrig gifter sej, ska man ha samma rätt att ärva som ett gift par har. Som det är nu favoriseras gifta i nästan alla lägen. Kan nån komma på en annan vinkel än min så är det bara att skriva en kommentar.

Populära inlägg