lördag 4 september 2010

En av IPCCs rapporter är ett plagiat!

Det visar sej att FNs klimatpanel, IPCC, har plagierat stora delar av till sin rapport från 1995 från en bok sjukdomsproblemen i Afrika skriven 1993. Den boken, skriven av australiern Anthony McMichael, handlar alltså om sjukdomar som kan uppstå vid diverse förhållanden i Afrika och länder på andra kontinenter med svåra problem med torka. Det intressanta här är att McMichael var den som sattes att skriva just kapitlet om sjukdomar som ökar som en följd av global uppvärmning. Rapporten är nästan ord för ord hämtad ur hans egen bok. Var han för trött för att skriva nåt helt nytt eller bara lat? Läs mer hos Donna LaFramboise om detta.

Att Tony McMichael skrev att han trodde på koldioxidhysterin redan 1993 är också intressant. Hör han kanske till den där generationen kring den nyligen bortgångne Stephen Schneider och Bert Bolin?

Populära inlägg