onsdag 15 juni 2011

Mental istid

Aftonbladets braskande (men ändock väldigt undanskymda) rubrik om att vi riskerar en ny istid inom fem år är minst sagt vilseledande. Det handlar helt enkelt om att vi är på väg in i en kallare period ganska lik den period som jorden befann sej i åren 1645-1715. Under den perioden frös havet runt de danska öarna flera gånger vilket 30 januari 1658 hjälpte Karl X Gustaf att invadera Danmark och tvinga till sej valda delar av det danska riket. Riktigt hur allt hänger ihop är inte helt klarlagt men det handlar alltså om att solfläcksaktiviteten minskat och när den gör det blir det oftast kallare på jorden. Det har alldeles säkert med solens strålar att göra. Henrik Svensmark redogjorde för det där rätt bra. Får väl läsa om hans bok. I vilket fall som helst verkar Aftonbladet för en stund ha övergett koldioxidskräcken för en stund och blivit solfläckshysteriker.

Mycket bättre än jag kan beskriva de faktorer som styr solen kan dessa figurer och vanliga dödliga. Läs dom för mer information om detta. Tills dess verkar det som om en mental istid har lagt sej överallt. Det handlar alltså inte om en riktig istid utan en smärre köldperiod.

Sista ordet inte sagt om Västerdalsbanan

Sista ordet är inte sagt men om majoriteten i landstinget får som de vill är detta ett tecken på att bussfolket får som de vill...
Nu har oppositionen i Landstinget Dalarna begärt återremiss av beslutet att inte fortsätta med persontrafiken på Västerdalsbanan. Detta med anledning av just kritiken man fått utstå från vanligt folk. Det man borde göra istället är att ställa in trafiken i ett eller två år, rusta upp banan till ca 100 km/h (istället för dagens 70 km/h) och under den tiden utvärdera hur dålig busstrafiken egentligen är för sträckan. Den har nämligen inte fungerat speciellt bra på sträckan för bussen är nästan alltid försenad, vägarna är urusla och att sitta i en buss i två-tre timmar i sträck är inte alls som i ett tåg där man kan röra på sej och gå på toaletten som folk.

Den politiska majoriteten i Dalarnas landsting gömmer sej bakom ett principbeslut från Trafikverket där man ser Västerdalsbanan enbart som en lågprioriterad godstågsbana. Man är från majoritetens håll väldigt fega och ser helst att man blir av med problemet samtidigt som man vill blidka Dalatrafik som mer än gärna kör (urdåliga) bussar på skumpiga vägar ut i vildmarken. Det är den uppfattningen jag får av beslutet att inte beställa mer persontrafik från och med tidtabellens slut i december i år. Samtidigt kan jag inte annat än förundras över det korrupta tänkande som genomsyrar landstinget i Dalarna. Nej, jag menar inte ekonomisk korruption (inte än så länge i alla fall!) utan den sortens korrupta tänkande som beror på att man hellre går på utlåtanden från en statlig myndighet som är en av de skyldiga parterna i "målet" när det gäller banans dåliga skick. Man fegar ur alltså, hellre än att tvinga fram ett avgörande svar från staten.

Det ska nämnas att banan till Torsby från Karlstad, Fryksdalbanan, är i lika dåligt skick men där har man lyckats bibehålla en bra persontrafik ändå. Skillnaden mot Västerdalsbanan är att man i Värmland inte har Sälen i bakgrunden som hägrar för bussfolket. Torsby är sin egen attraktion och dit behövs inga bussar. Således vill inte bussbolagen köra dit lika mycket. Sälen å sin sida är en gigantisk arbetsplats och då vill bussbolagen ha så mycket de bara kan av den kakan. Köra sträckan Malung-Sälen är tydligen inte nog för dom. De vill ha hela kakan, ända från Borlänge. Hur framstår då oviljan hos Trafikverket att upprusta Västerdalsbanan och landstingets ovilja att upphandla vidare persontrafik i det ljuset? Där kan vi kanske snacka om ekonomisk korruption i vardande. Detta om man gillar konspirationsteorier förstås.

Populära inlägg