tisdag 26 november 2013

För lite fakta leder till spekulationer

Det så kallade Twingly-länksystemet, där man länkar sina bloggar till diverse artiklar i tidningar här och var på nätet så att andra ska kunna se vilka artiklar man är intresserad av, verkar kringskäras hela tiden av tidningarnas uppenbara ovilja att låta vissa artiklar bli kommenterade av oss bloggare. Det verkar ofta som om de mest kontroversiella ämnena, politik, klimatfrågan, immigrationsfrågan, jobben, blir utsatta för en sorts passiv censur. De artiklarna får sällan länkmöjligheter längre till bloggar och lika sällan får man kommentera direkt på artikelsidan.

Andra ämnen, mindre utsatta för debatt, får allt utrymme i världen för kommentarer och blogglänkar. Ta den här artikeln som ett exempel - en artikel i DN om vad som kallas världens tråkigaste kalender - vilken inte har några problem att bli länkad. Andra artiklar, som denna (även den i DN) om jobben, ges utrymme till kommentarer men inte möjlighet till direkt blogglänkning.

Aftonbladet vill att man ska chatta med dom direkt många gånger, vilket i och för sej är en bra lösning, men det ger inte alltid utrymme för en längre debatt utan ger mer en kortfattad bild av ett ämne. Inga djupdykningar utan mer ögongodis för de med kärnfulla meddelanden som specialitet. Det är uppenbart att en del redaktörer inte vill ta en debatt om vissa ämnen, speciellt inte såna där kontroverser existerar. Beror det på feghet, bekvämlighet eller brist på bandbredd? Jag skulle tro på en kombination av allt detta.

Jag ser ett tydligt mönster här; artiklar med kontroversiellt innehåll har endast undantagsvis länkmöjligheter och kommentarsfält. Här tror jag på att tidningarna inte vill ha åsikter som går för mycket emot det budskap som tidningen står för. Men lika ofta är så fallet med ickekontroversiella artiklar, korta notiser och artiklar om mat och celebriteter är påfallande ofta utan såna här möjligheter. Där kan vi nog snacka om bekvämlighet. Bristen på bandbredd vet jag egentligen inte om jag kan säga men det är möjligt att så har skett nån gång då och då, vilket lett till en inskränkning i kommentarsmöjligheterna i efterhand.

Märk väl att jag endast spekulerar här. Jag har inga som helst bevis för att någotdera påståendena skulle vara sanna. Jag bara går på känn och följer den doktrin som jag predikar emot väldigt ofta, nämligen orsak och verkan. Ett typexempel på hur man kan resonera när man har för lite fakta att gå på vilket leder till spekulationer, ofta med fel utgång. Det jag beskrivit ovan är sånt jag tyckt mej uppleva, och som på ytan ser ut som en kombination av ovilja och bekvämlighet. Det behöver inte ens vara dessa skäl som ligger till grund för bristen på kommentarsmöjligheter.

Finns det nån med svaren, eller ska jag fortsätta på mitt "konspiratoriska" spår och spekulera?



"well they used to sit and speculate upon their son's career
a lawyer or a doctor or a civil engineer
just give me bread and water put a guitar in my hand
 
cos all i need is music and The Free Electric Band"

Populära inlägg