torsdag 1 maj 2014

Läsvärt om den moderna religionen

Religion är egentligen mer än bara det vi ser religiösa utöva. Det är en del av många människors sätt att göra verkligheten förståelig. Framför allt är det vårt behov av att känna skuld och för att stilla vår savannrädsla som spökar. Det är därför vi ser denna övertro på klimatfrågan hela tiden. Detta borde därför läsas om och om igen. Jag citerar en del av texten som jag tycker är speciellt intressant.

"I dagens sekulariserade värld tar nu Naturen Guds plats i våra medvetanden. Efter renässans, upplysning och materiell välfärd tror vi inte längre på Gud utan på naturvetenskapen, det som kan iakttas, förstås och mätas.

Men det ger inte samma andliga trygghet och tröst som religionen. Vi varken vet eller kan förstå allt. Vi behöver alltjämt något högre att tro på. Det tomrummet fyller nu Naturen. Vi syndar inte längre mot Gud utan mot Naturen. 

Kyrkans plats tas av miljörörelsen och dess organisationer. Språkrör och "talespersoner" tar prästernas plats - ofta även lärarnas. Den ena heligheten och sanna läran ersätts av den andra med krav på bokstavstroende och förföljelse av oliktänkande. Även kyrkan dras med för att kunna behålla fortsatt inflytande.

Vetenskapens villkorslösa sökande efter kunskap och kritiska granskning av nya rön kidnappas och anpassas till stöd för nya maktbaser. Vid sidan av demokratiskt valda parlament och församlingar uppstår nya maktstrukturer alltifrån FN och EU och av dem skapade organ via motsvarande statliga organ till förment fristående intresseorganisationer - alla finansierade med skattemedel.""Nu kommer en hare springandes, jösses vad det går."

Nästa skräckgrej på gång?

Glöm klimatfrågan, åtminstone för ett tag. Nu är det bakterieskräcken som gäller. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att multiresistenta bakterier är det stora hotet mot oss människor och vårt samhälle. Snart räcker det med ett sår så dör vi i svåra sjukdomar. Men jag har en viktig upplysning till alla som låter sej skrämmas av den artikel Aftonbladet skrivit i ämnet: Mänskligheten har drabbats av många sjukdomar genom historien på grund av småsår som inte behandlats ordentligt. Det har lett till otaliga epidemier genom millennierna. Hela civilisationer har gått under på grund av sjukdomar.

Visst dör miljoner varje år i sjukdomar, men det är oftast fattiga i Afrika, Asien och Sydamerika som drabbas hårdast, och vem skriver om dessa i västvärldens tidningar? Dessutom är det väl inte meningen att vi ska utrota alla bakterier som finns. Det vore verkligen att gå för långt, och vi skulle säkerligen döma oss själva till en förtidig undergång då det lämnar spelfältet helt fritt för andra encelliga organismer som förmodligen är värre än bakterier.

Vi har nåt sjukligt behov av att bli skrämda. Negativa nyheter älskar vi att höra, de positiva blir glasyr på tårtan som ingen egentligen lägger nån vikt vid. Det är nämligen så att vi fortfarande är det där rädda djuret på savannen, omgiven av stora bestar som antingen vill äta oss eller trampa ner oss. Vi behöver dessa skrämselhickor hela tiden för att vi inte ska bli sittande på våra arslen och känna oss alldeles för säkra på oss själva. En del har till och blivit professionella skrämselpropagandister, de lever gott på att skrämma alla omkring sej och de använder alla till buds stående medel för att uppnå maximal effekt.

Ska nu dessa multiresistenta bakterier bli skrämselpropagandisternas nästa mål? Det vore i alla fall ett ämne som kan bevisas bättre än klimatfrågan. Sen om det verkligen kan bevisas att multiresistenta bakterier skulle kunna bli värre än de sjukdomsalstrare som redan finns i världen är en annan femma. Vi får helt enkelt se vad som sker. Börjar jag yra vid tangentbordet (mer än vanligt!) så vet ni att epidemin har nått hit."Time for the moment of truth"

Populära inlägg