torsdag 1 maj 2014

Läsvärt om den moderna religionen

Religion är egentligen mer än bara det vi ser religiösa utöva. Det är en del av många människors sätt att göra verkligheten förståelig. Framför allt är det vårt behov av att känna skuld och för att stilla vår savannrädsla som spökar. Det är därför vi ser denna övertro på klimatfrågan hela tiden. Detta borde därför läsas om och om igen. Jag citerar en del av texten som jag tycker är speciellt intressant.

"I dagens sekulariserade värld tar nu Naturen Guds plats i våra medvetanden. Efter renässans, upplysning och materiell välfärd tror vi inte längre på Gud utan på naturvetenskapen, det som kan iakttas, förstås och mätas.

Men det ger inte samma andliga trygghet och tröst som religionen. Vi varken vet eller kan förstå allt. Vi behöver alltjämt något högre att tro på. Det tomrummet fyller nu Naturen. Vi syndar inte längre mot Gud utan mot Naturen. 

Kyrkans plats tas av miljörörelsen och dess organisationer. Språkrör och "talespersoner" tar prästernas plats - ofta även lärarnas. Den ena heligheten och sanna läran ersätts av den andra med krav på bokstavstroende och förföljelse av oliktänkande. Även kyrkan dras med för att kunna behålla fortsatt inflytande.

Vetenskapens villkorslösa sökande efter kunskap och kritiska granskning av nya rön kidnappas och anpassas till stöd för nya maktbaser. Vid sidan av demokratiskt valda parlament och församlingar uppstår nya maktstrukturer alltifrån FN och EU och av dem skapade organ via motsvarande statliga organ till förment fristående intresseorganisationer - alla finansierade med skattemedel.""Nu kommer en hare springandes, jösses vad det går."

Populära inlägg