fredag 25 januari 2013

774-775

Åren 774 och 775 hände nåt som forskare nu börjar fundera över. Det handlar om att ämnen som vi idag förknippar med rymden har hittats i lagren, kol-14 och beryllium-10, med förhöjda värden dessa år jämfört med de normala värden man fått från åren runtomkring.  Jag berörde detta ämne lite kort härom dagen men ägnade inte mer tid åt det än ett antal rader. Soleruptioner och supernovor har föreslagits men nu lutar en del åt att det kan ha varit ett utbrott av gammastrålning, dvs antingen när två neutronstjärnor praktiskt taget utplånar varandra eller när en stjärna stjäl massa från en annan tills det händer att tjuven exploderar. Då kan en enorm energistråle skickas rätt ut i rymden.

Träffas jorden direkt eller indirekt kan följderna bli olika beroende på med vilken kraft strålen träffar. För dessa år beskriver europeiska skribenter ett kors på himlen, men det är ju som de själva tolkade ett visst himlafenomen. Hur andra såg det vet vi inte eftersom det finns så få skrifter kvar. Det kanske finns i nåt arkiv som ännu inte tagits med i sammanhanget. Av de få beskrivningar som finns kan man lugnt säga att om det var en gammastrålningsstöt som kom in över planeten var det inte träff i helfigur utan den missade delvis. Det får den pågående forskningen på området utvisa huruvida det var gammastrålning från en döende stjärna eller nåt som orsakade ökningen av dessa ämnen i våra avlagringar från den här tiden."Jag har hört att idrott är en karikatyr av livet." "Det var skönt att höra. Jag var rädd för att den var livet."

Dagens foto

Jag kan inte bestämma mej för vilken av bilderna jag tycker bäst om. De föreställer samma sak; ett flygplan som far norrut i den nedåtgående solen. Vad tycker ni som läser här?"Budget: Ett ordnat system för att leva över dina tillgångar."

Populära inlägg